Verslag AB 6 oktober 2021


6 oktober 2021

Hieronder volgen de bespreekstukken van deze vergadering.

3.1 Voorkeursalternatief dijkversterking Salmsteke-Schoonhoven (SAS)

Dit agendapunt was beladen door de aandacht vanuit bewoners en eigenaren langs de dijk, omdat HDSR het voornemen heeft een strook langs de dijk in eigendom te krijgen om in de toekomst makkelijker de dijk aan te kunnen passen. Een correct participatieproces is onontbeerlijk, maar daarnaast moeten we ook vooral oog houden voor hoe het dijklandschap verandert, denk hierbij aan het verdwijnen van bomen. Omdat met name de invulling later komt, hebben we voor dit besluit gestemd. Bijdrage Frank-Juriën Dam

3.2 Vaststelling KRW-maatregelen 2022-2027

De normen voor de Kader Richtlijn Water (KRW) gaan we in 2027 niet halen, ook niet met boekhoudkundige trucs. We kunnen dan ook zeker niet voor dit voorstel stemmen. Bijdrage Frank-Juriën Dam

Motie Inzet HDSR in gebiedsprocessen (verworpen)

3.3 Regionaal bod U16 RES 1.0 en rolinvulling HDSR

Wij hebben voor dit besluit gestemd. Bijdrage René van der Kruk

3.4 Ontwerp wijziging peilbesluit De Tol 2019 - deelgebied Kortrijk 2021

Een goede afweging tussen onder andere functies, bodemdaling en biodiversiteit, zoals we dat eerder per motie hebben besloten als AB, mist in dit peilbesluit. Daarom heeft onze fractie tegen dit besluit gestemd. Bijdrage Anjo Travaille

Gerelateerd nieuws

AB-vergadering 7 juli: mooie reeks successen, maar klimaatcrisis nog niet erkend

Deze eerste fysieke vergadering van het Algemeen Bestuur sinds lange tijd was meteen de laatste voor het zomerreces. Een aant...

Lees verder

Verslag AB 24 November 2021

De volgende bespreekstukken zijn behandeld: 3.1 Ontwerp-Begroting 2022 De Partij voor de Dieren heeft voor de begroting ges...

Lees verder