Een planeetbrede visie


Laat je idealen niet in het water vallen!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Onze mensen

Anjo Travaille

Fractievoorzitter

Anjo Travaille is opgeleid als milieukundig ingenieur en als cognitief psycholoog. Hij is vijftien jaar consultant, procesmanager en lijnmanager geweest bij internationale adviesbureaus. Anjo is deskundige op het gebied strategische keuzes in waterbeheer, gebiedsontwikkeling en milieu. Vanuit zijn eigen bureau Bovenkamers adviseert hij sinds 2010 overheden en bedrijven over duurzame gedragsbeïnvlo...

Lees verder

Actueel

Protest­actie tegen afschot knob­bel­zwanen

Afgelopen zaterdag 14 november heeft de Partij voor de Dieren werkgroep Utrecht een protestactie georganiseerd tegen het voorgenomen afschieten van knobbelzwanen in de provincie Utrecht. Ook andere werkgroepen van de Partij voor de Dieren uit de provincie waren aanwezig, als ook de fracties van de gemeente Utrecht, de statenfractie en onze fractie van het waterschap HDSR. Met een ludieke a...

Verlaging KRW-doelen

Op woensdag 7 oktober vond de eerste algemene vergadering na het zomerreces plaats, deze is digitaal gehouden. Agendapunt 4.1: ‘Wijziging keur 2018 en actualiseren meerdere leggers’. Wij zijn tegen het ‘Ja mits’ waarmee de keur nu is ingevuld, dat gaat leiden tot vernietiging van natuur verwachten we. Het besluit dat voorligt is echter een technische aanpassing. We vragen aandacht voor b...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om vast te houden aan uw idealen en te kiezen voor de Partij voor de Dieren!

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens voorop stelt, maar het belang van een gezonde aarde. Leden van de Partij voor de Dieren steunen de strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar, en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Word vandaag nog lid, en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk!

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar mensen die zich met enthousiaste willen inzetten voor de Partij voor de Dieren. Actieve leden zijn per provincie of gemeente verenigd in afdelingen & werkgroepen. In verkiezingstijd voeren zij volop campagne. Verder organiseren ze regelmatig acties en evenementen. Dit om de Partij voor de Dieren nóg krachtiger te maken en het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren meer bekendheid te geven.

  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid
  • Zet je in om de partij sterker te maken