Een planeetbrede visie


Laat je idealen niet in het water vallen!

Onze idealen

Onze mensen

René van der Kruk

Fractievoorzitter

René van der Kruk is opgeleid als econometrist en (milieu-)econoom. Hij is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op het gebied van de ruimtelijke economie op het onderwerp economische waardering van Nederlandse 'wetland' gebieden. In zijn dagelijks leven is hij Financial Risk Manager bij Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. En in zijn vrije tijd is hij onder andere promoter van he...

Lees verder

Actueel

Verslag AB 21 december: AB kiest voor dierenleed

Dit was de laatste AB-vergadering van dit jaar, met volgend jaar nog één laatste AB vóór de verkiezingen. We hebben deze AB-vergadering twee amendementen en één motie ingediend, allen met als doel dierenleed in de vorm van jacht en hengelen te stoppen op onze eigen gronden en in eigen water. De motie had tot doel om de afweging, met bijbehorende cijfers, voor en tegen het hengelen in beeld te bren...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid