Een planeetbrede visie


Laat je idealen niet in het water vallen!

Onze idealen

Onze mensen

Anjo Travaille

Fractievoorzitter

Anjo Travaille is opgeleid als milieukundig ingenieur en als cognitief psycholoog. Hij is vijftien jaar consultant, procesmanager en lijnmanager geweest bij internationale adviesbureaus. Anjo is deskundige op het gebied strategische keuzes in waterbeheer, gebiedsontwikkeling en milieu. Vanuit zijn eigen bureau Bovenkamers adviseert hij sinds 2010 overheden en bedrijven over duurzame gedragsbeïnvlo...

Lees verder

Actueel

Kandi­da­ten­lijst water­schaps­ver­kie­zingen 2023 bekend!

Op 20 november j.l. zijn op het 35e congres voor de Partij voor de Dieren in Den Bosch de kandidatenlijsten vastgesteld voor de komende waterschapsverkiezingen. In ons waterschap wordt René van der Kruk, sinds 2015 fractielid, lijsttrekker. Onze fractievoorzitter Anjo Travaille wordt lijsttrekker voor de provinciale staten in Utrecht, wij wensen hem daarbij veel succes en gaan zijn scherpe debatbi...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid