Verslag AB 24 November 2021


24 november 2021

De volgende bespreekstukken zijn behandeld:

3.1 Ontwerp-Begroting 2022

De Partij voor de Dieren heeft voor de begroting gestemd, maar had daar wel een aantal kanttekeningen bij, verpakt in onderstaande moties en amendementen. Bijdrage Anjo Travaille

Motie Inzicht in consequenties en benodigdheden voor realisatie van lange termijn doelen HDSR AB (overgenomen)

Motie Inzichtelijk maken en bespreken van mogelijke maatregelpakketten bodemdaling (overgenomen)

Amendement verbrede Impulsregeling niet vervangen door Impulsregeling wateroverlast (aangenomen)

Motie Noem het beestje bij de naam (verworpen)

3.2 Belastingverordeningen 2022

Wij kunnen ons vinden in het voorgestelde besluit en hebben voorgestemd.

Gerelateerd nieuws

Verslag AB 6 oktober 2021

Hieronder volgen de bespreekstukken van deze vergadering. 3.1 Voorkeursalternatief dijkversterking Salmsteke-Schoonhoven (SA...

Lees verder

Verslag AB 22 december 2021

Op woensdag 22 december heeft het Algemeen Bestuur wederom online vergadert in verband met de lockdown. De volgende bespreeks...

Lees verder