Echte demo­cratie


De Partij voor de Dieren strijdt voor een waterschap dat rekening houdt met dieren, natuur en milieu. Daarvoor is verandering nodig. Van oudsher hebben boeren een zware stem in het waterschap. De belangen van de landbouw geven vaak de doorslag. Dat zie je bijvoorbeeld in het kunstmatig laag gehouden waterpeil. Planten en dieren die van nature in Nederland thuishoren zijn de dupe van de verdroging die daarvan het gevolg is. Dat moet anders. Het waterschap moet democratischer worden. Alle geborgde zetels, die gereserveerd zijn voor boeren, bedrijven en beheerorganisaties moeten verdwijnen, zodat het tot een meer democratische zetelverdeling komt.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Kandi­da­ten­lijst water­schaps­ver­kie­zingen 2023 bekend!

Op 20 november j.l. zijn op het 35e congres voor de Partij voor de Dieren in Den Bosch de kandidatenlijsten vastgesteld voor de komende waterschapsverkiezingen. In ons waterschap wordt René van der Kruk, sinds 2015 fractielid, lijsttrekker. Onze fractievoorzitter Anjo Travaille wordt lijsttrekker voor de provinciale staten in Utrecht, wij wensen hem daarbij veel succes en gaan zijn scherpe debatbi...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws