Echte demo­cratie


De Partij voor de Dieren strijdt voor een waterschap dat rekening houdt met dieren, natuur en milieu. Daarvoor is verandering nodig. Van oudsher hebben boeren een zware stem in het waterschap. De belangen van de landbouw geven vaak de doorslag. Dat zie je bijvoorbeeld in het kunstmatig laag gehouden waterpeil. Planten en dieren die van nature in Nederland thuishoren zijn de dupe van de verdroging die daarvan het gevolg is. Dat moet anders. Het waterschap moet democratischer worden. Alle geborgde zetels, die gereserveerd zijn voor boeren, bedrijven en beheerorganisaties moeten verdwijnen, zodat het tot een meer democratische zetelverdeling komt.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

BREAKING: PvdD gaat mee besturen

Conceptakkoord openbaar; ledenraadpleging maandag 12 juni

De fractie van de Partij voor de Dieren gaat in het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) voor het eerst deel uitmaken van de coalitie. Willem van der Steeg is daarbij de beoogde hoogheemraad in het dagelijks bestuur. De overige fracties die de nieuwe coalitie vormen zijn: Water Natuurlijk, BBB, PvdA, en Natuur en Landbouw. Dat is de uitkomst van de coalitie-onderhandelingen die sinds de...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws