Bijdrage Regionaal bod U16 RES 1.0 en rolin­vulling HDSR


6 oktober 2021

De fractie van de Partij voor de Dieren gaat akkoord met beide punten van dit voorstel. De RES 1.0 is wat ons betreft niet ambitieus genoeg, maar we zien in het voorstel voldoende basis om ermee in te kunnen stemmen. We willen niet nóg meer tijd verliezen. Of – zoals Willem van der Steeg vanmiddag in de Provinciale Staten van Utrecht zei: “Tijd om te treuzelen, hebben we niet meer.”

Voorzitter, het Klimaatakkoord is een belangrijk deel van de Nederlandse invulling van het Klimaatverdrag van Parijs dat eind 2015 is bereikt. 2015! Dat klinkt lang geleden en dat is het helaas ook. Veel burgers hebben de afgelopen jaren tevergeefs een beroep gedaan op overheden om de klimaatproblemen met spoed en daadkracht op te lossen. Het laatste IPCC-rapport zal mogelijk het laatste rapport zijn geweest, dat geschreven is voordat de grens van 1,5 graad Celsius opwarming wordt overschreden.

De komende jaren zijn cruciaal om de aarde leefbaar te houden. Het goede nieuws is dat we de uitkomst nu nog zelf kunnen bepalen. Burgers, bedrijven en overheden kunnen dit samen doen.

Omdat de Nederlandse Klimaatwet te vrijblijvend is heeft mijn partijgenoot en Tweede Kamerlid Lammert van Raan eind vorig jaar een voorstel gedaan voor een Klimaatwet 1.5. Het doel van dit initiatief was om de klimaatdoelstellingen juridisch afdwingbaar te maken én aan te scherpen. Het doel om 65% minder broeikasgassen uit te stoten in 2030 gaat verder dan de landelijke doelstelling van 49%. Dat laatstgenoemde percentage is tevens het huidige doel van HDSR.

Ongeacht welke doelstellingen je precies wilt nastreven, het is noodzakelijk om het klimaatbeleid snel en flexibel bij te kunnen sturen om alle mogelijkheden voor duurzame opwekking van energie te blijven verkennen en kansen te benutten. Het biedt HDSR de kans om een rol te spelen op het gebied van aquathermie, energie uit afvalstromen en zon en wind op assets, zoals waterkeringen en oppervlaktewater. Uiteraard moeten hierbij de effecten op zowel omgeving, natuur en biodiversiteit als veiligheid en gezondheid worden meegenomen. Dit alles met aandacht voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van HDSR.

Tot slot nog dit. Waterveiligheid is en blijft belangrijk: klimaatmaatregelen moeten natte voeten immers voorkomen en niet veroorzaken.

Ik dank u voorzitter.

Interessant voor jou

Bijdrage Vaststelling KRW-maatregelen 2022-2027

Lees verder

Bijdrage Ontwerp wijziging peilbesluit De Tol 2019 - deelgebied Kortrijk 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer