De fractie


Sinds 2008 is de Partij voor de Dieren vertegenwoordigd in het algemeen bestuur in Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, waar zij in de huidige bestuurstermijn sinds 2023 met 4 zetels vertegenwoordigd is. Klik hier voor meer informatie over HDSR en de live vergaderingen.

De onderwerpen binnen het waterschap zijn onderverdeeld in twee commissies die inhoudelijk de vergadering van het Algemeen Bestuur voorbereiden. Daarnaast zijn enkele andere commissies actief, deze zijn nog niet ingevuld. Binnen onze fractie hebben wij de volgende verdeling van mensen:


Commissie Bestuur, Middelen en Zuivering (oa organisatie, financiën, rioolwaterzuivering)

René, Bastiaan


Commissie Systeem, Kwaliteit en Keten (oa waterkwaliteit, waterpeil en dijken)

Willem, Frank-Juriën, Jan


Overige commissies

René is voorzitter van de Auditcommissie

Bastiaan is voorzitter van de commissie digitalisering van het AB