De fractie


Sinds 2008 is de Partij voor de Dieren vertegenwoordigd in het algemeen bestuur in Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, waar zij in de huidige bestuurstermijn sinds 2019 met 3 zetels vertegenwoordigd is. Klik hier voor meer informatie over HDSR en de live vergaderingen.

Anjo Travaille

Fractievoorzitter

anjo.travaille@bovenkamers.nl | 06 29 09 82 89

 • Aanspreekpunt algemeen/pers
 • Aanspreekpunt voor commissie BMZ (Bestuur, Middelen en Zuivering).

  Aan vrijwel iedere vergadering van het algemeen bestuur (AB) gaat een BMZ-vergadering vooraf. Onderwerpen als bedrijfsvoering, begroting en de rioolwaterzuivering die op de agenda staan van dit AB worden politiek verkent in deze commissie. Anjo doet deze commissie samen met René.

  Persoonlijk profiel

  René van der Kruk

  Fractielid

  runaravenmaster@hotmail.com | 06 14 177 686

  • BMZ commissie
  • Audit commissie

  De Audit commissie heeft als doel het technisch ondersteunen van het AB bij de afhandeling van de financiële jaarcyclus inclusief het op hoofdlijnen volgen van de daarbij behorende AO/IC (Administratie Organisatie en Interne Controle).

  Persoonlijk profiel

  Frank-Juriën Dam

  Fractielid

  frank-jurien.dam.ab@hdsr.nl | 06 222 94 080

  • Aanspreekpunt website/social media
  • Aanspreekpunt voor commissie SKK (Systeem, Kwaliteit en Keten)

  Vooraf aan vrijwel elke AB-vergadering wordt, net als bij de BMZ-commissie, een SKK vergadering gehouden. Hier worden onderwerpen besproken als dijkversterking, waterkwaliteit en peilbesluiten. Frank-Juriën doet deze commissie samen met Willem.

   Persoonlijk profiel

   Willem van der Steeg

   Commissielid

   willem.van.der.steeg@provincie-utrecht.nl | 06 27 49 10 17

   • SKK commissie

   Willem is onze extra kracht in de fractie, maar dan zonder stemrecht in het AB. Hij doet samen met Frank-Juriën de SKK commissie.

   Persoonlijk profiel