Contact


De waterschapsbestuurders Anjo Travaille, Frank-Juriën Dam en René van der Kruk vertegenwoordigen de Partij voor de Dieren in het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Samen brengen zij in de verschillende bestuursvergaderingen de ideeën van de Partij voor de Dieren onder de aandacht. Willem van der Steeg is onderdeel van de fractie als commissielid.