Dieren, Dijken en Veiligheid


De zeespiegel stijgt door klimaatverandering en dat vraagt om goede maatregelen. En niet alleen teveel water, maar ook te weinig water levert problemen op. Door klimaatverandering ontstaan lange periodes met droogte, waarbij de natuur onvoldoende water krijgt en dijken kwetsbaar worden door scheuren. Dijken en kades moeten veilig zijn, dat is al eeuwenlang een taak van het waterschap. Bij het versterken van dijken kiest de Partij voor de Dieren voor extra investeren bij de aanleg, gericht op groene dijken met duurzaam beheer en lage onderhoudskosten. De Partij voor de Dieren kiest bij renovatie en herstel van kades voor natuurvriendelijke oevers, met een flauw aflopend talud. Dit past beter in een natuurlijk landschap en verkleint het risico op verdrinking van te water geraakte mensen en dieren.

Waterkeringen, stuwen en gemalen belemmeren de migratie van vissen en andere dieren. In gemalen komen jaarlijks miljoenen vissen om het leven. De Partij voor de Dieren wil dat sluizen en gemalen aangepast worden, zodat vissen erlangs kunnen zwemmen. Vissen moeten een natuurlijk leven kunnen leiden en zijn geen speeltje voor hengelaars. Hengelen moet worden verboden. Er moet een einde komen aan de huidige muskusrattenbestrijding.

Nog steeds verdrinken ieder jaar veel muskusratten in wrede vallen. Het doden van muskusratten is onnodig. Met eenvoudige maatregelen kunnen dijken onaantrekkelijk gemaakt worden voor muskusratten.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws