Bijdrage Voor­keur­sal­ter­natief dijk­ver­sterking Salmsteke-Schoon­hoven (SAS)


6 oktober 2021

Voorzitter,

Langs het gehele traject staan fruitbomen op de steunbermen, maar met name zien we flinke bomen langs inritten, redelijk dicht tegen de dijk, en deze bepalen in behoorlijke mate het dijklandschap. We lezen in de stukken echter dat hier geen ruimte meer voor is in het voorkeursalternatief. Wanneer deze bomen worden gekapt, waarbij er een kaal talud en kale beheerstrook achter blijft, verandert het aanblik van het dijklandschap aanzienlijk. En niet in positieve zin wat ons betreft. We horen graag of dit inderdaad klopt, hoeveel bomen er gekapt gaan worden, en of bomen langs inritten niet gewoon kunnen blijven staan zonder dat dit een veiligheidsrisico met zich mee brengt.

Verder zien we dat het participatietraject simpelweg gewoon niet goed loopt. Er zijn veel inspraakreacties binnen gekomen over bewoners die niet tevreden zijn over de communicatie, of over de grondverwerving en grondgebruik. Er is in dit laatste geval al veel over gezegd (er wordt ongetwijfeld nog veel over gezegd over), over de looptijd van 10 jaar, over het vruchtgebruik, en over de onteigening. De Partij voor de Dieren is zoals bekend een groot voorstander van biodiversiteit, en dus van bloemrijke dijken. Maar om daarvoor onteigening goed te praten gaat ook ons te ver. Zoals één inspreker al opviel, dijkdelen waar geen ingrepen worden gedaan, worden immers ook niet in eigendom gebracht bij het waterschap. Waarom volstaat vrijwillige grondverwerving dan niet over het gehele traject?

Er gaat gelukkig ook heel veel goed aan dit project. Zo zien we een uitgebreide omschrijving van hoe de meekoppelkansen worden ingevuld en door wie.

Dank u voorzitter.

Interessant voor jou

Bijdrage Water Beheer Programma 2022-2027 inspraakrijp maken

Lees verder

Bijdrage Vaststelling KRW-maatregelen 2022-2027

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer