3.1 Eigen­dom­beleid


21 december 2022

Een solide stuk over een belangrijk onderwerp. Hoe wij omgaan met onze eigendommen laat zien waar wij als HDSR voor staan. De PvdD fractie kan zich grotendeels vinden in het beleidsstuk.

Waar onze fractie niet mee akkoord kan gaan is met de verhuur van jacht- en de visrechten.

Jachtrechten werden in het verleden altijd verhuurd. Maar welbeschouwd dient dat het waterschap niet en de natuur en biodiversiteit ook niet. Het dient alleen mensen die het leuk vinden om dieren af te schieten. Jachtrechten gaan over de 5 ‘vrij bejaagbare soorten’. Het betreft Konijn, haas, fazant, wilde eend en houtduif. Voor wildbeheer is geen jachtrecht nodig. Alleen een ontheffing van provincie of rijk. Daar gaan wij niet over. Wij gaan alleen over jachtrechten voor hobby jagen.

Overigens gaat het ook niet goed met de zgn vrij bejaagbare soorten. Minister vd Wal Harbers heeft voor het jachtseizoen 2022/2023 aangekondigd dat niet gejaagd mag worden op konijn in Nederland en ook niet op haas in oa provincie Utrecht omdat de populatie te ver is gedaald.

Hoe dan ook, wij hoeven geen jachtrechten te verlenen aan hobbyjagers. Jacht draagt niet bij aan onze waterschaps doelen en zorgt voor verstoring van de natuur terwijl wij juist willen bijdragen aan natuur en biodiversiteit.

Daarom heeft onze fractie een amendement opgesteld.

Voor visrechten geldt net als bij jachtrechten dat het hengelen negatief bijdraagt aan de waterschap doelen. Lood blijft achter in water en waterbodem, dieren ervaren veel stress of sterven bij het hengelen en onthaken, lijnen blijven achter in water en oevers terwijl vissen, vogels, en zoogdieren er in verstrikt raken, oevervegetatie worden vertrapt. Daar staat tegenover dat een aantal mensen hengelen ervaart al ‘genieten van water’. Daarbij geldt overigens wel dat anderen hierdoor minder genieten van water omdat de natuur in en rond het water wordt beschadigd.

Met een tweede amendement willen we zorgen dat de onnodige verstoring van de natuur en sterfte van vissen, vogels en zoogdieren in en rond het water als gevolg van hengelen in wateren van HDSR stopt.

Jachtrechten zijn niet wettelijk of functioneel nodig en zijn bovendien nadelig voor de doelen van HDSR. Daar kunnen we nu een einde aan maken, ik verwacht hiervoor brede steun.

Voor visrechten licht dat wellicht voor enkele fracties anders, hoewel het gewoon jacht is, maar dan onder water. Als u nu niet overtuigd bent van het amendement omdat hengelen een vorm van waterbeleving is, dan hebben wij een motie opgesteld waarmee we het DB vragen om de nadelen en de voordelen van hengelen gekoppeld aan de waterschap doelen, zo mogelijk kwantitatief, eens op een rij te zetten en ons als AB daarover te informeren.

Interessant voor jou

3.2 Ontwerp Begroting 2023

Lees verder

3.2 Grootonderhoudsplan Regionale Waterkeringen 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer