Amen­dement Afschaffen visrechten op eigen­dommen van HDSR


21 december 2022

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 21 december 2022

Constaterende dat:

  • In het Eigendommenbeleid van HDSR ‘visrechten’ worden verhuurd aan overkoepelende hengelsportverenigingen en aan enkele beroeps- of hobbymatige vissers.

Overwegende dat:

  • Hengelen een negatieve invloed heeft op waterschapsdoelen op het gebied van waterkwaliteit, ecologie en KRW.
  • Hengelen zorgt voor vervuiling van water en waterbodem door looddepositie (zwaar metaal) en door bijvoeren (eutrofiering door voedingstoffen).
  • Hengelen zorgt voor verstoring van het onderwaterleven en natuur aan de oevers, stress en dood van vissen bij het vangen en onthaken, dood en stress bij dieren doordat lijnen achterblijven in water, waterbodem en oevers.

Besluit:

Het Eigendommenbeleid, pagina 19, hoofdstuk 6.2.1, kopje ‘Visrechten’:

‘Het waterschap verhuurt momenteel visrechten, voor zover het waterschap eigenaar is van de visrechten op haar eigendommen. Deze visrechten worden verhuurd aan overkoepelende hengelsportverenigingen en aan enkele beroeps- of hobbymatige vissers.

Bij uitgifte van visrechten wordt aansluiting gezocht bij het geldende visbeleid van het waterschap.’

Te vervangen door:

‘Uitgangspunt is dat het waterschap geen visrechten verhuurd’. Er worden geen nieuwe visrechten verhuurd. Bestaande verhuur van visrechten wordt zo snel mogelijk stopgezet.

Fractie Partij voor de Dieren, Anjo Travaille

Fractie 50plus, Rob van den Hoek


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, 50PLUS

Tegen

WaterNatuurlijk, LNE, VVD, CDA, PvdA, CU, W@I, AWP

Lees onze andere moties

Motie Inzicht in nadelen en voordelen van hengelen op waterschapsdoelen

Lees verder

Amendement Afschaffen verhuur jachtrechten op eigendommen van HDSR

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer