3.2 Groot­on­der­houdsplan Regionale Water­ke­ringen 2023


21 december 2022

In z’n algemeenheid een goed stuk.

En erg fijn dat paragraaf 3.8 over graverij is toegevoegd. Uiteraard kunnen wij ons niet vinden in de inhoud van deze paragraaf.

Duurzaamheid van de dijk als argument om geen maatregelen te nemen tegen graverij is hetzelfde als het wijzen op de juiste bandenspanning, terwijl je in een Hummer rijdt. Dit argument wordt immers ook niet gebruikt bij het buizentapijt van de onderwaterdrainage en de plastic muren in de Lekdijk.

De afwachtende houding tegenover de landelijke onderzoeken over graverij spreekt ook boekdelen.

Zolang wij als mensen zo heftig onze natuurlijke leefomgeving om zeep blijven helpen, zal graverij een probleem blijven, en zal ’t mij niet verbazen als in de komende jaren weer nieuwe gravende soorten zich aandienen.

Natuurlijk wil je bodemvreemde materialen in je waterkering voorkomen, al dat gaas heeft ook een milieu-impact. Maar als je niet accepteert dat een achterliggend gebied eens in de paar decennia tot enkel-hoog onder water staat, zijn er, naast dat gaas, natuurlijk ook genoeg andere manieren te bedenken, zoals extra dijkinspecties, in combinatie met wat mij betreft de beste manier, het werken aan ecologisch evenwicht. Waar uiteindelijk ook gravende soorten onderdeel van mogen zijn. Zeker ook in relatie met de afspraken die gemaakt zijn op de biodiversiteitstop in Canada, om 30% van de wereld beschermde natuur te laten zijn. Ik ben dan ook heel benieuwd hoe dit laatste vertaald gaat worden naar onze gebieden, bovenop datgene wat er al gebeurt, en welke kansen dit met zich mee brengt voor ònze gravende dieren. Om ze te behoeden voor een wrede lijdensweg.

Laat dit een stemverklaring zijn voor dit stuk, omdat dit verder prima in elkaar steekt, en tegelijkertijd de oproep om toch echt de graverij urgentie te geven en dit in relatie met de staat van het ecosysteem te zien.

En ik ben benieuwd naar de uitkomsten van de ‘landelijke ontwikkelingen’ naar graverij, kan de hoogheemraad hier ons van op de hoogte houden?

Interessant voor jou

3.1 Eigendombeleid

Lees verder

3.3 Wijziging peilbesluit de Tol- en deelgebied Portengen – laag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer