Algemeen Bestuur verga­dering 3 maart


3 maart 2021

Op de vergadering van 3 maart heeft het AB afscheid genomen van de jeugddijkgraaf en jeugdhoogheemraad. Zij hebben zich de afgelopen tijd ingezet als ambassadeurs richting hun leeftijdsgenoten en tegelijkertijd het AB voorgelicht over wat er qua watergerelateerde zaken bij de jongeren leeft. Hieronder een verslag van de andere onderwerpen van deze vergadering.

3.1 Visie Toekomstbestendig Watersysteem

In de komende decennia gaat met name klimaatverandering een grote impact hebben op het watersysteem. Denk hierbij aan droogte, hitte en piek regenbuien. Dat betekent dat het waterschap zich hierop moet voorbereiden. Met een doorkijkje naar 2070 is een visie ontwikkeld waarin meerdere maatregelen zijn genoemd om beter met de waterhoeveelheden om te kunnen gaan.

Wat de Partij voor de Dieren betreft is deze visie niet compleet. Een watersysteem gaat immers niet alleen om waterkwantiteit, maar ook om waterkwaliteit. Droogvallende sloten, overstroming of opwarmend oppervlaktewater kunnen een behoorlijke impact hebben op de waterkwaliteit, wat gevolgen heeft voor de dieren die hierin leven en voor het ecologische systeem als geheel.

Daarom heeft onze fractie een motie ingediend om deze visie uit te breiden met een visie op waterkwaliteit. Nagenoeg de gehele oppositie heeft deze ondersteunt, de coalitie heeft deze weg gestemd. Dan weten we ook weer waar hun prioriteiten liggen…

Lees hier de bijdrage.

3.2 Waterbewustzijn ‘project 2022’

Het 900-jarig bestaan van het waterschap wordt gebruikt om tegelijkertijd aandacht te geven aan de opgaven waar het waterschap aan werkt. Onze fractie kan zich vinden in de middelen die hiervoor beschikbaar worden gesteld.

3.3 Voortrollend Groot Onderhoudsplan Zuiver

Onze fractie stemt in met de uitgaven voor het groot onderhoud van de zuiveringsinstallaties.

Gerelateerd nieuws

Algemeen Bestuur vergadering 16 december

Op 16 december j.l. heeft wederom een vergadering plaats gevonden van het Algemeen Bestuur. De onderstaande agendapunten zijn...

Lees verder

AB-vergadering 19 mei: Motie ‘Carnivoor geef het door’ aangenomen!

Op de vergadering van 19 mei 2021 is onze motie ‘Duurzame Voedselkeuzes’ aangenomen, waarin het principe ‘Carnivoor, geef het...

Lees verder