AB-verga­dering 19 mei: Motie ‘Car­nivoor geef het door’ aange­nomen!


19 mei 2021

Op de vergadering van 19 mei 2021 is onze motie ‘Duurzame Voedselkeuzes’ aangenomen, waarin het principe ‘Carnivoor, geef het door’ wordt toegepast. Verder zijn een tweetal onderwerpen besproken. Hierbij een verslag.


3.1 Kredietvoorstel sloop RWZI Maarssenbroek en onderdelen RWZI De Meern

Doordat de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Leidsche Rijn wordt uitgebreid, worden andere rwzi’s (deels) gesloopt. De Partij voor de Dieren heeft met dit voorstel ingestemd.


3.2 Kredietvoorstel medicijnrestenverwijdering rwzi Houten

Op de rwzi in Houten is het plan een relatief innovatieve medicijnrestenverwijdering installatie op te zetten. Hiermee wordt voorkomen dat bepaalde medicijnresten in het oppervlaktewater terecht komen. De Partij voor de Dieren steunt dit project van harte.

Tegelijkertijd wordt dit voorstel gecombineerd met een nieuw bedrijfsgebouw, zodat onder andere deze techniek aan de buitenwereld gepresenteerd kan worden. De Partij voor de Dieren is van mening dat dit ook via andere wegen kan, met name online. Het amendement om deze twee besluiten uit elkaar te halen heeft het helaas niet gehaald.

De Partij voor de Dieren heeft voor dit voorstel gestemd.


7.1 Motie vreemd aan de orde van de dag

Een duurzaam voedselsysteem is een voorwaarde voor een gezonde wereld. Omdat dierlijke producten zoals vlees een grote impact hebben op het klimaat, op landgebruik, op biodiversiteit en op een eerlijke verdeling van land en voedsel, zullen we de consumptie hiervan moeten verminderen. Dit kan op vele manieren en zowel individuen, bedrijven, overheden als andere organisaties kunnen daar op hun eigen manier aan bijdragen. Het waterschap kan met name een voorbeeldfunctie vervullen.

In 2019 heeft een motie van de Partij voor de Dieren om het concept ‘Carnivoor, geef het door’ in te voeren in de interne organisatie het net niet gehaald. Vele overheidsinstellingen zoals gemeenten, ministeries, universiteiten en een enkel waterschap hebben dit concept inmiddels al wel door gevoerd. En dus was het tijd om dat ook in HDSR weer te gaan proberen.

Door het concept ‘Carnivoor, geef het door’ niet specifiek te noemen in de motie ‘Duurzame voedselkeuzes’ en de overwegingen laagdrempelig te houden en te richten op verbinding, heeft een grote meerderheid ingestemd met deze motie. Deze partijen hebben tevens mede-ingediend, waaronder een enkele partij waarvan je het niet direct zou verwachten. Dit geeft aan dat tijden veranderen en de urgentie voor een duurzaam voedselsysteem steeds meer erkend wordt.

Het dictum van deze motie luidt: “Bij georganiseerde lunches, diners, borrels en recepties rondom activiteiten die door of namens HDSR worden georganiseerd, een vegetarisch voedselaanbod de norm wordt. Daarbij kunnen andere wensen, zoals het eten van vlees, worden door gegeven.”

Gerelateerd nieuws

Algemeen Bestuur vergadering 3 maart

Op de vergadering van 3 maart heeft het AB afscheid genomen van de jeugddijkgraaf en jeugdhoogheemraad. Zij hebben zich de af...

Lees verder

AB-vergadering 7 juli: mooie reeks successen, maar klimaatcrisis nog niet erkend

Deze eerste fysieke vergadering van het Algemeen Bestuur sinds lange tijd was meteen de laatste voor het zomerreces. Een aant...

Lees verder