Motie Duurzame voed­sel­keuzes als uitgangspunt


19 mei 2021

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 19 mei 2021,

Constaterende dat:

  • Een onduurzame voedselkeuze vaak het gevolg is van gewoonte en gemak, dat in stand wordt gehouden door onze maatschappelijke omgeving.
  • De overheid een effectieve rol kan spelen naar een duurzamer en gezonder voedingspatroon (PBL en WUR).
  • Een onduurzame voedselkeuze te doorbreken is met het invoeren van het uitgangspunt dat vegetarisch de standaard is en wie vlees of vis wil eten dit vooraf kan doorgeven.
  • Inmiddels vele overheden en andere instellingen dit principe hebben ingevoerd, waaronder Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gemeenten Utrecht, Delft, Rotterdam en Amsterdam en de Universiteit Utrecht.

Overwegende dat:

  • Het omdraaien van de norm niet gaat over het inperken van keuzemogelijkheden, maar om de duurzame keuze standaard te maken.
  • Wij als overheid een voorbeeldfunctie hebben.
  • Er op dit moment binnen HDSR door de situatie omtrent Covid-19 geen georganiseerde activiteiten met voedselconsumptie zijn, maar we ons in deze periode kunnen voorbereiden op de situatie hierna, het zogenaamde ‘nieuwe normaal’.

Draagt het college op:

Bij georganiseerde lunches, diners, borrels en recepties rondom activiteiten die door of namens HDSR worden georganiseerd, een vegetarisch voedselaanbod de norm wordt. Daarbij kunnen andere wensen, zoals het eten van vlees, worden door gegeven.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Partij voor de Dieren: Frank-Juriën Dam, Anjo Travaille

Fractie Water Natuurlijk: Harmke van Dam, Jaap van der Heijden

Fractie Algemene Waterschapspartij: Carel Dieperink

Fractie ChristenUnie: Kees van Kranenburg

Fractie 50Plus: Rob van den Hoek

Fractie PvdA: Nanda van Zoelen

Fractie CDA: Karin Sommer-de Vries


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, WaterNatuurlijk, PvdA, CDA, ChristenUnie, AWP, 50PLUS

Tegen

LNE, VVD, W@I

Lees onze andere moties

Amendement Bedrijfsgebouw RWZI Houten

Lees verder

Motie Klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis in voorwoord WBP

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer