Amen­dement Bedrijfs­gebouw RWZI Houten


19 mei 2021

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 19 mei 2O21,

Overwegende dat:

  • Er goedkopere alternatieven beschikbaar zijn of ontwikkeld kunnen worden om geïnteresseerden in de pilot-installatie voor het verwijderen van medicijnresten op de hoogte te brengen van de innovatie.
  • Het niet nodig is dat het waterschap zichzelf op de locatie van de rwzi Houten zelf profileert als ‘koploper van medicijnrestverwijdering’.

Besluit:

Het tweede punt in de tekst van het voorgesteld besluit, namelijk

‘2. een investeringskrediet van € 150.000,- beschikbaar te stellen om in het bedrijfsgebouw van rwzi Houten een ontvangstruimte in te richten voor geïnteresseerden in de pilot-installatie voor het verwijderen van medicijnresten.’

te verwijderen.

Fractie Partij voor de Dieren

René van der Kruk


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, VVD, W@I, AWP, 50PLUS

Tegen

WaterNatuurlijk, LNE, PvdA, CDA, ChristenUnie

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Langetermijnvisie Watersysteem vraagt om visie op waterkwaliteit

Lees verder

Motie Duurzame voedselkeuzes als uitgangspunt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer