Vragen over uitvoering duurzame voed­sel­keuzes


Indiendatum: 4 nov. 2022

Afgelopen 9 oktober werd in de Botanische Tuinen te Utrecht het evenement 900 Jaar Waterbeheer gevierd. Wat ons betreft een mooi evenement, onder andere vanwege het bewustwordingsaspect. Bijvoorbeeld over de omgang met water en de aanpak en gevolgen van de klimaatcrisis. In dit licht past ook de motie ‘Duurzame Voedselkeuzes’, in 2021 aangenomen in ons waterschap met het volgende dictum:

“Bij georganiseerde lunches, diners, borrels en recepties rondom activiteiten die door of namens HDSR worden georganiseerd, een vegetarisch voedselaanbod de norm wordt. Daarbij kunnen andere wensen, zoals het eten van vlees, worden doorgegeven.”

Het is immers zo dat dierlijk vlees behoorlijk veel meer water vraagt dan plantaardige voeding, zie daarvoor bijvoorbeeld onderstaande links. Het was voor ons dan ook een zeer onaangename verrassing dat er op dit evenement gekozen is voor een kraam die hoofdzakelijk dierlijk vlees van koeien aanbiedt.

Daarover hebben wij de volgende vragen:

  1. Erkend HDSR dat dierlijk vlees veel meer water verbruikt en dat het eten daarvan daarom niet past op een water bewustwording evenement? Zo nee, waarom niet?
  2. Is HDSR het met de Partij voor de Dieren eens dat de keuze voor deze kraam met dit voedselaanbod ingaat tegen bovengenoemde motie? Zo nee, waarom niet?
  3. Is HDSR het met de Partij voor de Dieren eens dat, in lijn met de motie, op evenementen voortaan een vegetarisch voedselaanbod de norm wordt? Zo nee, waarom niet?
  4. Hoe gaat HDSR ervoor zorgen dat deze motie voortaan wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld in de communicatie richting de ambtelijke organisatie?

Alvast bedankt voor de beantwoording.

Links:

https://evengeenvlees.nl/1-kilo-rundvlees-kost-15-000-liter-water-en-dat-is-een-groot-probleem/

https://waterfootprint.org/en/water-footprint/product-water-footprint/water-footprint-crop-and-animal-products/

Indiendatum: 4 nov. 2022
Antwoorddatum: 25 nov. 2022

• Vraag 1 : Erkent HDSR dat dierlijk vlees veel meer water verbruikt en dat het eten daarvan daarom niet past op een water bewustwording evenement? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

HDSR weet op basis van openbare informatie hoeveel water er nodig is voor vlees voor consumptie. Of dat de beoordeling ‘veel meer’ is, laten we aan ieders eigen inschatting.

• Vraag 2 : Is HDSR het met de Partij voor de Dieren eens dat de keuze voor deze kraam met dit voedselaanbod ingaat tegen bovengenoemde motie? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Bij de kraam was de keuze voor vegetarische burgers en vlees, dat is in lijn met de genoemde motie 004-2021.

• Vraag 3: Is HDSR het met de Partij voor de Dieren eens dat, in lijn met de motie, op evenementen voortaan een vegetarisch voedselaanbod de norm wordt? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

We zorgen in lijn met de motie er voor dat er een vegetarisch aanbod is, maar ook een keuze voor vlees als mensen dat als voorkeur aangeven of – zoals in dit specifieke geval bij een voor iedereen vrij toegankelijk festival, waardoor die vraag niet van tevoren aan potentiële bezoekers kan worden voorgelegd – Daarbij moet wel worden bedacht dat bij openbare bijeenkomsten de vraag wel of geen vlees niet altijd van te voren kan worden gesteld.

• Vraag 4: Hoe gaat HDSR ervoor zorgen dat deze motie voortaan wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld in de communicatie richting de ambtelijke organisatie?

Antwoord:

De geest van de motie heeft voortdurend aandacht in de organisatie en zal ook in de toekomst blijvend aandacht blijven hebben o.a. bij nieuwe aanbesteding volgend jaar van de cateringservice.

Interessant voor jou

Vragen over omgang met gravende dieren

Lees verder

Vragen over Jachtrechten in Eigendommenbeleid HDSR

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer