Carnivoor? Geef het door!


22 februari 2019

Door de fracties van de Partij voor de Dieren en Water Natuurlijk is afgelopen woensdagavond tijdens de algemene bestuursvergadering van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) de motie ‘Carnivoor? Geef het door!’ ingediend. Het doel van de motie was om het college van dijkgraaf en hoogheemraden te verzoeken om bij georganiseerde lunches, diners en recepties rondom activiteiten die door of namens HDSR worden georganiseerd het concept ‘Carnivoor? Geef het door!’ toe te passen waarbij het uitgangspunt geldt dat niet vegetariërs, maar mensen die vlees of vis willen eten hun wensen doorgeven. Helaas is deze motie verworpen.

Uit de reacties maken we als fractie van de Partij voor de Dieren op dat bestuursleden moeite hebben om wat ze persoonlijk lekker vinden en waar ze aan gewend zijn los te zien van hun bestuurlijke rol, waarbij ze hadden kunnen besluiten tot het logischer en makkelijker maken van duurzaam gedrag. Bestuursleden vonden dat de motie te ver ging en dat keuze voor vegetarische maaltijden door de motie in de praktijk min of opgedrongen zou gaan worden. Enkelen vonden dat standaard de (neutrale) vraag gesteld zou moeten worden wat mensen zouden willen eten, onder andere om te voorkomen dat “carnivoren een vervelend gevoel zouden krijgen” of benadrukten te hechten aan de individuele vrijheid. Een ander zei: “ik ben gewoon een lekkere vleeseter,” en vond de vrijheid om vegetarisch te kunnen bestellen voldoende. Ook werd gezegd dat “ik eet wat mij op dat moment van pas komt.