Motie Carnivoor? Geef het door!


vege­ta­risch eten als standaard, vlees eten graag vooraf doorgeven

25 februari 2019

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in vergadering bijeen op 20 februari 2019

Constaterende dat:

  • Nederland in het klimaatakkoord van Parijs heeft afgesproken om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden.
  • De waterschappen het klimaatakkoord met het rijk hebben ondertekend en daarin hebben vastgelegd dat er een aanzienlijke reductie van broeikasgassen gaat plaatsvinden.
  • Het zeer onwaarschijnlijk is dat de CO2-doelstellingen, zoals bekrachtigd in de Urgenda-zaak, gehaald gaan worden.
  • Het eten van vlees mondiaal een belangrijke veroorzaker is van uitstoot van broeikasgassen en daarmee van opwarming van de aarde.
  • Vlees nu veelal uit gewoonte en gemak een vast onderdeel is van de maaltijden van medewerkers, bestuursleden en bezoekers van het waterschap. Duurzame vegetarische maaltijden zijn wel mogelijk, mits hierom wordt gevraagd. Duurzaam eten kost daarmee meer moeite dan niet duurzaam eten.

Overwegende dat:

  • Diverse ministeries, gemeenten en andere instellingen hebben in hun catering de norm omgedraaid volgens het principe 'Carnivoor geef het door': vegetarisch is de standaard en wie vlees of vis wil eten, kan dit vooraf doorgeven. Dit principe is ingevoerd bij o.a. Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap, Gemeente Utrecht en Universiteit Utrecht. Bij de Duitse regering zijn alle regeringsdiners standaard vegetarisch. ln het waterschap Amstel Gooi en Vecht is bij de catering een 'meatless monday' ingevoerd, op initiatief van medewerkers.
  • HDSR duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan en dat HDSR een voorbeeldfunctie heeft voor de eigen organisatie, andere organisaties en voor burgers.
  • De keuzevrijheid blijft bij 'Carnivoor geef het door' geheel in tact, maar het wordt mensen makkelijker gemaakt om duurzamer te eten. Je hoeft er letterlijk geen moeite voor te doen.

Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden om:

  • Bij georganiseerde lunches, diners en recepties rondom activiteiten die door of namensHDSR worden georganiseerd het concept 'Carnivoor, geef het door!' toe te passen waarbij het uitgangspunt geldt dat niet vegetariĆ«rs, maar mensen die vlees of vis willen eten hun dieetwensen doorgeven.


En gaat over tot de orde van de dag.


Anjo Travaille (Partij voor de Dieren)

Esther Korteweg (Partij voor de Dieren)

Jaap van der Heijden (Water Natuurlijk)

Harmke van Dam (Water Natuurlijk)


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, WaterNatuurlijk

Tegen

VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, LNE, AWP