Partij voor de Dieren orga­ni­seert cleanup van land en water


PvdD-water­schaps­be­stuurders en -kandi­daten helpen mee

8 februari 2019

Utrecht, 7 februari 2019 - De Partij voor de Dieren Utrecht organiseert op zaterdag 16 februari van 14:00 uur tot 16:00 uur een speciale opruimactie met een elektrisch bootje en een roeibootje in de Leidsche Rijn, vanaf de Munt langs Molen de Ster naar het Westplein. PvdD-waterschapsbestuurders en -kandidaten helpen mee. Ook langs de kade zal afval worden opgeruimd. Op deze manier vraagt de PvdD extra aandacht voor de problematiek rond vervuiling, die ook in kleinere waterwegen steeds zichtbaarder wordt. Plastic dat hier blijft liggen komt uiteindelijk in zee terecht en draagt bij aan de plastic soep.

Anjo Travaille, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in het waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden: “Helaas ligt er veel zwerfafval in en rond de Utrechtse wateren. Vogels en waterdieren raken hierin verstrikt of sterven als ze het opeten. Met een cleanup helpen we om het water schoner te maken. In het bestuur van het waterschap hebben we gezorgd voor een verdubbeling van het budget dat wij samen met gemeenten kunnen besteden aan waterkwaliteit in de stad. Een goede waterkwaliteit en het waarborgen van biodiversiteit staan bij ons hoog op de agenda. Wij willen bijvoorbeeld dat de snoek terugkeert in het stedelijk water en in de boerensloot.”

Partij voor de Dieren werkgroep Utrecht organiseert meerdere keren per jaar cleanups in Utrecht, vorig jaar in onder meer de binnenstad, Lunetten en Zuilen. Het afval wordt niet alleen opgeruimd, maar ook geregistreerd.

Dat de werkgroep deze keer extra aandacht wil vragen voor plastic in de Utrechtse wateren is geen toeval. Op 20 maart zijn namelijk de verkiezingen voor het waterschap. De Partij voor de Dieren heeft momenteel drie zetels in Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Binnen het waterschap maakt de PvdD zich sterk voor schoon en gezond water; dit is van levensbelang voor flora en fauna, en natuurlijk ook voor de mens.

Alle drie de huidige PvdD-waterschapsbestuurders zijn 16 februari bij de cleanup aanwezig: Anjo Travaille, René van der Kruk en Esther Korteweg. Zij zijn tevens kandidaat voor de Partij voor de Dieren bij de komende waterschapsverkiezingen, met Anjo Travaille als lijsttrekker. Daarnaast helpen andere kandidaten van de PvdD-waterschapslijst mee, onder meer Willem van der Steeg (tevens Provinciaal Statenlid), Frank-Juriën Dam en Merel Hendriks.

Iedereen kan gratis aansluiten en meehelpen. De cleanup start om 14:00 uur bij de steiger tegenover het Muntgebouw (Park de Steiger, Lombok West). Om 16.00 uur zijn de deelnemers hier weer terug. De Partij voor de Dieren
zorgt voor knijpstokken en vuilniszakken.

Meer informatie op https://www.facebook.com/events/229848494624372/