Bijdrage Vast­stelling peil­be­sluit Lang­broe­ker­we­tering 2022


11 mei 2022

Onze peilbesluiten zijn de belangrijkste bestuurlijke keuzes waarmee wij voor onszelf en voor onze kinderen en kleinkinderen bepalen hoe ons waterschap eruit ziet. Met het peilbesluit bepalen wij de kansen voor o.a. landbouw en biodiversiteit. Het peil dat wij vaststellen bepaalt bv hoeveel grassoorten, kruiden, insecten, zoogdieren en vogels er zijn in het landelijk gebied en bepaalt daarmee hoeveel biodiversiteit wij toestaan.

In het ‘ HDSR Tussenbericht uitvoering duurzaamheidsprogramma’ van 2 maanden geleden staat:

‘De achteruitgang van de biodiversiteit gaat sneller dan ooit. We (HDSR) hebben zowel een maatschappelijke verantwoordelijkheid, als een unieke positie om de biodiversiteit te versterken. De watergangen en terreinen die beheerd worden door de waterschappen vormen immers een Blauwgroen Netwerk door heel Nederland.’ Die unieke positie van HDSR geldt echter niet alleen voor watergangen en terreinen die door HDSR worden beheerd, maar vooral voor de 82.000 ha landschap waarvoor wij het peil bepalen.

Maar nemen wij onze rol op het gebied van biodiversiteit wel serieus als we focussen op een paar ha eigen terrein en watergangen? En zelfs die watergangen doen we niet echt onze best voor als ik lees in het voorliggende peilbesluit: ‘De landbouwsector heeft aangegeven om ten aanzien van tertiaire watergangen zelf te kunnen beoordelen en beslissen of ze hun interne sloten wel of niet onderhouden en in welke mate.’

Op pagina 21 van de toelichting bij het peilbesluit staat dat het belangrijk is voor de biodiversiteit om de natuurgebieden te isoleren en de waterkwaliteit te beschermen. Biodiversiteit wordt in dit peilbesluit 100% gekoppeld aan de natuurgebieden. We weten inmiddels toch wel beter? Landbouw vindt plaats in de landbouwgebieden, niet in de natuurgebieden, al heeft de landbouw daar wel veel invloed op met b.v. de uitstoot van stikstof. En biodiversiteit zit in de natuurgebieden. Maar ook in het stedelijk gebied en ook in het landbouwgebied. Met het peil bepalen wij bij HDSR in belangrijke mate hoeveel biodiversiteit er in de landbouwgebieden overblijft.

In de bestuurlijke deel van de stukken staat dat biodiversiteit is meegewogen in het peilbesluit. In de Cie heeft de portefeuillehouder al aangegeven dat dit peilbesluit geen bijdrage levert aan een betere biodiversiteit in het gebied. Als we even terugkijken naar de laatste 5 peilbesluiten dat zijn, conform de peilnota 2019 verschillende aspecten zoals biodiversiteit en CO2 ‘meegenomen’, maar dat heeft nergens geleid tot een ander peil of een aanvullende maatregelen.

Kortom:

  1. Met peilbesluiten bepalen wij in belangrijke mate de kansen voor biodiversiteit in ons gehele beheergebied, ook in gebieden met de functie landbouw.
  2. Hoewel biodiversiteit, net als bv CO2 en weidevogels, altijd worden ‘meegewogen’ heeft het nog nergens geleid tot een andere peil buiten de natuurgebieden.
  3. Bij voorliggend peilbesluit wordt niet aangegeven welke invloed er is op biodiversiteit en welke kansen het peil had kunnen geven voor biodiversiteit in het gebied.

Twee vragen aan de portefeuillehouder:

  1. Is de hoogheemraad het met ons een dat het peil juist in het landelijk gebied, inclusief het landbouwbied in belangrijke mate bepaalt hoeveel biodiversiteit er is?
  2. Als we zelf stellen dat biodiversiteit sneller achteruit gaat dan ooit. En we hebben in de Nota Peilbeheer 2019 vastgesteld dat we Ecologie en biodiversiteit meewegen in peilbesluiten, moeten we dan in peilbesluiten veel meer expliciet rekening houden met biodiversiteit door zo goed mogelijk de kansen en effecten in beeld te brengen irt peil?

850 jaar lang waren wij een kwantiteitswaterschap. De laatste 50 jaar zijn wij een integraal waterschap. Laten we dan ook echt integrale peilbesluiten maken waar onze kinderen en kleinkinderen wat aan hebben.

Lees hier de "Motie Transparantie in biodiversiteit bij peilbesluiten"