Jan Morren


Commis­sielid

Jan Morren is gepensioneerd bioloog en milieukundige en hij wil graag een deel van zijn tijd inzetten voor de Partij voor de Dieren in dit Waterschap.

"Ik kies bewust voor een plek in het Waterschap omdat water één van de belangrijkste “thema’s” is als het gaat om onze zorg voor klimaat, natuur, milieu en dieren. Het gaat hierbij zowel om waterkwaliteit als waterkwantiteit." Jan is de komende periode actief als commissielid in de Commissie 'Systeem, Kwaliteit en Keten'. "Ik wil mij er vooral voor inzetten dat (ook) voor water de vervuiler gaat betalen; dat betekent dat ik wil werken aan de invoering van bijvoorbeeld een 'bonus malus' regeling. Daarnaast wil ik graag werken aan optimaal natuurbeheer in en aan het water."

Tenslotte staat Jan als Herenboer met beide voeten in de Utrechtse klei.

Gerelateerd

Nieuws