Vragen over consumptie Muskus­ratten


Indiendatum: mei 2014

Geacht College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van HDSR,

Toelichting
Op 14 mei 2014 verscheen een artikel in het AD. De titel van het stuk luidt ‘Na de spreeuw nu ook de muskusrat op het menu’[1]. In het stuk pleit een restauranthouder uit Cothen voor het consumeren van de muskusrat door het op de menukaart te brengen. Het consumeren van muskusratten is bij wet verboden. Deze restauranthouder wil muskusratten illegaal opdienen om zo een discussie tot stand te brengen . In het verleden is de restauranthouder al op de vingers getikt door Provinciale Staten voor het willen serveren van de beschermde diersoort de spreeuw.

Naar aanleiding van het verschenen artikel heeft waterschapsfractie Partij voor de Dieren de volgende vragen.

  1. Bent u het met ons eens dat het verhandelen en ter consumptie beschikbaar stellen van gedode muskusratten een financiële prikkel geeft aan het doden van muskusratten vanwege commercialisering en dat deze financiële prikkel (commercieel belang bij doding) de inzet voor het zoeken naar alternatieven voor doding niet ten goede komt? Zo nee, waarom niet?
  2. Is het College het met ons eens dat het verhandelen en ter beschikking stellen voor consumptie van muskusratten die vanwege schadebestrijding zijn gedood, verboden moet blijven? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u bereid en van plan om handhaving in te schakelen bij overtreding van het verbod om muskusratten te verhandelen en consumeren? Zo nee, waarom niet?

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Wanda Bodewitz

[1] http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3654901/2014/05/14/Na-de-spreeuw-nu-ook-de-muskusrat-op-het-menu.dhtml

Indiendatum: mei 2014
Antwoorddatum: 10 jun. 2014

1) Bent u het met ons eens dat het verhandelen en ter consumptie beschikbaar stellen van gedode muskusratten een financiële prikkel (commercieel belang bij doding) de inzet voor het zoeken naar alternatieven voor doding niet ten goede komt? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Ja, de waterschappen in Nederland zijn niet voor commercialisering van muskusrattenvlees of andere producten van muskusratten. De waterschappen willen de populatie juist zo laag mogelijk houden zodat schade zoveel mogelijk wordt voorkomen en er zo min mogelijk muskusratten hoeven te worden gedood.

2) Is het College het met ons eens dat het verhandelen en ter beschikking stellen voor consumptie van muskusratten die vanwege schadebestrijding zijn gedood, verboden moet blijven? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Zie antwoord 1; de waterschappen vangen muskusratten dan ook niet voor dit doel en De Stichtse erRijnlanden werkt dus ook niet mee aan plannen van een restauranthouder in dit verband.

3) Bent u bereid en van plan om handhaving in te schakelen bij overtreding van het verbod om muskusratten te verhandelen en consumeren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Nee, deze handhavingstaak valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is de instantie die met deze taak is belast.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer