Vragen Carnivoor? Geef het door!


Indiendatum: jan. 2019

Schriftelijke vragen (artikel 40 van het reglement van Orde) fracties Water Natuurlijk en Partij voor de Dieren

Aan de voorzitter van het AB HDSR,

Recentelijk is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen overgestapt op het principe dat vegetarisch de norm wordt. Diners georganiseerd door het ministerie van OCW, zijn voortaan standaard vegetarisch. Vlees of vis eten kan nog steeds, maar je moet dat van tevoren doorgeven. De Duitse regering heeft al eerder besloten dat alle regeringsdiners in principe vegetarisch zijn. In Waterschap AGV is bij de interne catering een ‘meatless monday’ ingevoerd. En de gemeente Utrecht en de Universiteit Utrecht bieden tegenwoordig al hun vergaderlunches standaard vegetarisch aan.

Aan de basis van deze cultuurverandering in Nederland ligt het concept van gedragseconoom prof. Henriëtte Prast dat onder de noemer “Carnivoor? geef het door!” klimaatvriendelijk voedsel tot sociale norm verheft. Normaal gesproken moeten vegetariërs hun dieetwensen doorgeven, nu moeten juist vleeseters dat doen. De keuzevrijheid blijft dus geheel in tact, maar het wordt mensen makkelijker gemaakt om de vleesconsumptie te verminderen.

De fracties van Water Natuurlijk en de Partij voor de Dieren willen hierover graag de volgende vragen stellen:

  1. Bent u bekend met het feit dat het Ministerie van OCW en de Duitse federale overheid zijn overgestapt op het principe dat de catering in principe vegetarisch is en dat wie toch vlees of vis wil eten dit actief moet doorgeven?
  2. Bent u bekend met het feit dat Waterschap AGV voor de interne catering is overgestapt op ‘meatless monday’ en dat de gemeente Utrecht en de Universiteit Utrecht hun vergaderlunches standaard vegetarisch aanbieden?
  3. Deelt u de mening dat de overheid een voorbeeldfunctie heeft in gedragsverandering die bijdraagt aan een duurzame samenleving met een lagere ecologische voetafdruk?
  4. Kent u het concept van gedragseconoom prof. Henriëtte Prast dat klimaatvriendelijk voedsel tot de sociale norm verheft en het bestellen van vlees of vis een vrije keuze laat, maar dat hier wel actief om gevraagd dient te worden?
  5. Bent u bereid het concept “Carnivoor? geef het door!” het uitgangspunt te laten zijn bij de catering van HDSR? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Onze fracties zouden het waarderen als de antwoorden op de vragen binnen zijn voor de AB-vergadering van 20 februari 2019, zodat de antwoorden zo nodig nog geagendeerd kunnen worden.


Hoogachtend,

Harmke van Dam en Jaap van der Heijden,
fractie Water Natuurlijk

Anjo Travaille en Esther Korteweg
fractie Partij voor de Dieren

Indiendatum: jan. 2019
Antwoorddatum: 12 feb. 2019

Schriftelijke vragen (artikel 40 van het reglement van Orde) fracties Water Natuurlijk en Partij voor de Dieren

Aan de voorzitter van het AB HDSR,

Recentelijk is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen overgestapt op het principe dat vegetarisch de norm wordt. Diners georganiseerd door het ministerie van OCW, zijn voortaan standaard vegetarisch. Vlees of vis eten kan nog steeds, maar je moet dat van tevoren doorgeven. De Duitse regering heeft al eerder besloten dat alle regeringsdiners in principe vegetarisch zijn. In Waterschap AGV is bij de interne catering een ‘meatless monday’ ingevoerd. En de gemeente Utrecht en de Universiteit Utrecht bieden tegenwoordig al hun vergaderlunches standaard vegetarisch aan.

Aan de basis van deze cultuurverandering in Nederland ligt het concept van gedragseconoom prof. Henriëtte Prast dat onder de noemer “Carnivoor? geef het door!” klimaatvriendelijk voedsel tot sociale norm verheft. Normaal gesproken moeten vegetariërs hun dieetwensen doorgeven, nu moeten juist vleeseters dat doen. De keuzevrijheid blijft dus geheel in tact, maar het wordt mensen makkelijker gemaakt om de vleesconsumptie te verminderen.

De fracties van Water Natuurlijk en de Partij voor de Dieren willen hierover graag de volgende vragen stellen:

Vraag 1:
Bent u bekend met het feit dat het Ministerie van OCW en de Duitse federale overheid zijn overgestapt op het principe dat de catering in principe vegetarisch is en dat wie toch vlees of vis wil eten dit actief moet doorgeven?

Antwoord:
Ja, wij zijn op de hoogte.

Vraag 2:
Bent u bekend met het feit dat Waterschap AGV voor de interne catering is overgestapt op ‘meatless monday’ en dat de gemeente Utrecht en de Universiteit Utrecht hun vergaderlunches standaard vegetarisch aanbieden?

Antwoord:
Ja, ook dat is ons bekend.

Vraag 3:
Deelt u de mening dat de overheid een voorbeeldfunctie heeft in gedragsverandering die bijdraagt aan een duurzame samenleving met een lagere ecologische voetafdruk?

Antwoord:
De overheid heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om bij te dragen aan een duurzame samenleving. De Stichtse Rijnlanden probeert ook oprecht om daar handen en voeten aan te geven, overigens niet alleen op het terrein van de catering.

Vraag 4:
Kent u het concept van gedragseconoom prof. Henriëtte Prast dat klimaatvriendelijk voedsel tot de sociale norm verheft en het bestellen van vlees of vis een vrije keuze laat, maar dat hier wel actief om gevraagd dient te worden?

Antwoord:
Ja, dat concept is ons eveneens bekend.

Vraag 5:
Bent u bereid het concept “Carnivoor? geef het door!” het uitgangspunt te laten zijn bij de catering van HDSR? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Antwoord:
De medewerkers van HDSR hebben (op basis van een zorgvuldig opgestelde enquête) bij de invulling van de catering van het personeelsrestaurant gekozen voor een breed aanbod met zoveel mogelijk verse, authentieke biologische producten. De nieuwe cateraar (sinds 1 januari 2019) is vervolgens geselecteerd op basis van deze criteria. Authentieke biologische en ook vegetarische producten hebben daarmee een prominente plaats gekregen in het aangeboden assortiment. Hierdoor is er nu sprake is van een duurzaam en ‘omnivoor’ aanbod van producten voor de dagelijkse gebruikers van het
personeelsrestaurant en daarmee ook zodanig ‘inclusief’ dat niemand zich een uitzondering hoeft te voelen. Daarom ziet het college geen aanleiding om het huidige aangeboden assortiment van het personeelsrestaurant aan te passen.
Mochten er breed gedragen signalen komen uit het algemeen bestuur – bijvoorbeeld via het fractievoorzittersoverleg – om het concept ‘Carnivoor? geef het door!’ toe te passen op te organiseren lunches / diners rond activiteiten van het algemeen bestuur, dan staat het college daar uiteraard voor open.