Vragen over Golfbaan Amel­is­weerd


Indiendatum: apr. 2020

Schriftelijke vragen ex. Art. 40 Regelement van Orde HDSR

Geachte Collega,

Golfclub Amelisweerd heeft in 2019 een nieuwe beregeningsinstallatie aangelegd van ruim 7 kilometer. Eerder was bekend, zie nieuwsbericht in de bijlage van 4 december 1996, dat de golfclub op vervuilde grond is aangelegd. Voor de nieuwe drainage betekent dit dat het regenwater door de vervuilde grond zakt en via de nieuwe drainage in de vijver terecht komt, of bij droog weer over het terrein wordt uitgespreid. Hier stellen wij graag een aantal vragen over, verzoek om deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

  1. Bent u bekend met deze situatie?
  2. Is er door HDSR een vergunning af gegeven voor het aanleggen van de drainage? Zo ja, welke voorwaarden zijn hierbij gesteld?
  3. Hoe groot is het risico dat dit voor verdere vervuiling van de omgeving zorgt?
  4. Wordt de waterkwaliteit hier gemeten?
  5. Is bij u bekend waar dit water wordt geloosd of dat dit water wordt gezuiverd?
  6. Stelt het Dagelijks Bestuur vervolgacties voor?


Met vriendelijke groet,

Merel Hendriks Fractie Partij voor de Dieren