Update forma­tie­proces


25 mei 2023

Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van HDSR op woensdag 24 mei heeft formateur Christa Hendriksen de bestuursleden informatie gegeven over het formatieproces. Zie voor een video van de vergadering https://stichtserijnlanden.waterschapsinformatie.nl/vergadering/1060334 (vanaf 1:15:20).

De formatieonderhandelingen worden sinds 24 april gevoerd tussen de beoogde vijf coalitiepartners (Water Natuurlijk, BBB, Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid en de geborgde fusiefractie Natuur en Landbouw). Iedere fractie heeft twee onderhandelaars naar voren geschoven. Voor de Partij voor de Dieren zijn dit René van der Kruk en Willem van der Steeg.

De onderhandelaars zijn “op een gelijkwaardig niveau en met respect voor elkaars mening. En dat gaat in een bijzonder goede sfeer.” - formateur Christa Hendriksen

De formateur vertelde dat er is gestart met een inventarisatie van de speerpunten per fractie en de onderwerpen waarop extra kennis gewenst was. In een aantal kennissessies zijn onderwerpen besproken waarvoor (kennis)verdieping nodig was. In die sessies is ook een eerste denkrichting benoemd. In de volgende sessies zijn de onderwerpen verder uitgediept en is gezocht naar werkbare compromissen voor die onderwerpen waar de standpunten uiteen liepen.

Hendriksen: “De fracties zijn trots op de bestuurlijke richting zoals die in de afgelopen periode is vastgesteld. Daar wil men aan vasthouden en daarop wil men op voortbouwen. Het is de wens van de formerende fracties om nieuwe accenten te leggen in de bestuurlijke ambities en enkele onderwerpen te intensiveren. Daarover zijn zij op een heel goede manier in gesprek. Uitdrukkelijk is de verwachting uitgesproken dat zij hier met elkaar uit gaan komen en dat zij zullen komen tot een coalitieakkoord dat door de vijf fracties wordt gedragen.”

“Uitdrukkelijk is de verwachting uitgesproken dat zij hier uit gaan komen” - formateur Christa Hendriksen

Op een vraag over de deadline van het formatieproces zei Hendriksen: “De verwachting is dat we op 20 juni klaar zijn om hoogheemraden te installeren, dus dan zou het proces afgerond moeten zijn.”

Els Otterman (hoogheemraad namens Water Natuurlijk) wilde inhoudelijk nog niet teveel prijsgeven over de onderhandelingen, maar noemde wel verschillende onderwerpen die ter sprake waren gekomen. Het ging hierbij onder andere om het thema dierenwelzijn, een belangrijk onderwerp voor de fractie van de Partij voor de Dieren.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Verkiezingspodcast!

De waterschappen en ook de provincie zijn voor veel mensen best onbekend. Met een poging om daar verandering in te brengen he...

Lees verder

BREAKING: PvdD gaat mee besturen

De fractie van de Partij voor de Dieren gaat in het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) voor het eerst deel uitma...

Lees verder