BREAKING: PvdD gaat mee besturen


Concept­ak­koord openbaar; leden­raad­pleging maandag 12 juni

10 juni 2023

De fractie van de Partij voor de Dieren gaat in het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) voor het eerst deel uitmaken van de coalitie. Willem van der Steeg is daarbij de beoogde hoogheemraad in het dagelijks bestuur. De overige fracties die de nieuwe coalitie vormen zijn: Water Natuurlijk, BBB, PvdA, en Natuur en Landbouw. Dat is de uitkomst van de coalitie-onderhandelingen die sinds de afgelopen waterschapsverkiezingen hebben plaatsgevonden. Op 20 juni wordt het bijbehorende akkoord ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur en zal de installatie van de beoogde hoogheemraden plaatsvinden.

De twee onderhandelaars namens de fractie van de Partij voor de Dieren, René van der Kruk en Willem van der Steeg, kijken met een tevreden blik naar het conceptakkoord.

Van der Kruk: ‘Op veel onderwerpen hebben we concrete afspraken kunnen maken die soms leiden tot een stevige koerswijziging en andere keuzes van het waterschap. Als je naar het resultaat kijkt, dan zit daar een stevig PvdD-sausje overheen. Dit akkoord laat namelijk zien dat we er als waterschap voor alle inwoners willen zijn, dus ook voor de dieren in ons gebied. Ik denk dat er een goede stap voorwaarts wordt gezet voor dieren, natuur en milieu met dit donkergroene akkoord. Zo leveren wij bijvoorbeeld de nieuwe portefeuillehouder dierenwelzijn, die zich voor dieren in gaat zetten. Er komt voor het eerst een nota Dierenwelzijn. We hebben ook de ambitie om op al onze dijken aan ecologisch beheer te gaan doen. Dan heb je het over honderden kilometers waar de biodiversiteit een impuls gaat krijgen.’

De Partij voor de Dieren maakt sinds 2009 deel uit van het algemeen bestuur van HDSR. Dat de partij nu ook gaat meedoen vanaf de bestuurlijke kant van de tafel is het logisch gevolg te noemen van de gestage groei die de Partij voor de Dieren de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Dat komt omdat de kiezers zien dat de partij geen water bij de wijn doet.

‘Wie ons een beetje kent, weet dat wij vast willen houden aan onze idealen. De discussies tijdens de formatie waren soms best wel stevig, maar wel altijd op de inhoud. Op sommige thema’s, zoals het doden van dieren, hebben we geen compromissen willen sluiten en houden we vast aan onze standpunten. Dat kenmerkt trouwens ook hoe we met elkaar zijn omgegaan tijdens de formatiegesprekken: met begrip voor elkaars principes. Tijdens de verkiezingscampagne gaven we aan dat we de groene buitenboordmotor wilden zijn van het bootje dat HDSR heet. Nu komen we mede aan het roer te staan. Ik heb er alle vertrouwen in dat we de komende jaren een ecologische koers gaan varen’, aldus Willem van der Steeg.

Meer informatie over de ledenraadpleging is hier te vinden.

Het conceptakkoord is hier te lezen op de website van HDSR.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Update formatieproces

Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van HDSR op woensdag 24 mei heeft formateur Christa Hendriksen de bestuursled...

Lees verder

Heidag voor onze fractie

Het is zomer en daarom is er reces! We pakken na de intensieve verkiezingscampagne en de daarop volgende coalitievorming van ...

Lees verder