Protest­actie tegen afschot knob­bel­zwanen


18 november 2020

Afgelopen zaterdag 14 november heeft de Partij voor de Dieren werkgroep Utrecht een protestactie georganiseerd tegen het voorgenomen afschieten van knobbelzwanen in de provincie Utrecht. Ook andere werkgroepen van de Partij voor de Dieren uit de provincie waren aanwezig, als ook de fracties van de gemeente Utrecht, de statenfractie en onze fractie van het waterschap HDSR. Met een ludieke actie met zwanenbootjes op de Oudegracht hebben we aandacht gekregen van pers en publiek over de gevolgen van dit verontrustende besluit.

De knobbelzwaan is een inheemse en beschermde diersoort die echter vanaf 1 december in bijna de hele provincie Utrecht afgeschoten mag worden. Op verzoek van Faunabeheer Utrecht heeft Provinciale Staten daartoe ontheffing verleend, omdat de knobbelzwanen schade aan graslanden toebrengen. Het doel, zoals dat is omschreven in de ontheffing, is 'een landschap van angst' te creëren voor knobbelzwanen. De Partij voor de Dieren is van mening dat eerst voldoende en aantoonbare preventieve maatregelen genomen moeten worden en dat bewezen schade gecompenseerd kan worden. De relatief geringe schade aan gras rechtvaardigt zo’n heftige maatregel absoluut niet. Het afschieten van knobbelzwanen is namelijk een beslissing die niet alleen onaanvaardbaar dierenleed met zich zal meebrengen, maar ook een ernstige bedreiging vormt voor het voortbestaan van de beschermde kleine zwaan. De Provinciale Statenfractie van de Partij voor de Dieren, de PvdD-fractie in de Utrechtse gemeenteraad en wij als HDSR-fractie hebben vragen gesteld over dit onderwerp.

Afschuwelijke doodstrijd

Omdat zwanen monogaam en partners voor het leven zijn, betekent het afschot van een levenspartner ernstig en langdurig leed voor de overgebleven zwaan. Ook is meermalen bewezen en gefilmd dat knobbelzwanen zelden na een schot dood zijn, honden het zieltogende dier aanvallen en ermee rondlopen alvorens de jager het de nek omdraait. Een afschuwelijke doodstrijd. Daarnaast zal een dergelijke slachtpartij ernstige gevolgen hebben voor een andere zwanensoort, de bedreigde kleine zwaan. Wereldwijd leven er nog 15.000 kleine zwanen waarvan 60 procent in Nederland overwintert. Dat betekent dat Nederland een grote verantwoordelijkheid draagt voor de instandhouding van deze soort. De kleine zwaan mengt zich vaak met groepen knobbelzwanen en zal door het 'creëren van een landschap van angst' evenzeer geschaad worden. Ook is het onderscheid tussen de soorten vooral op jonge leeftijd lastig te maken. Nu al vliegt 22 procent van de kleine zwanen rond met hagel in het lijf.

Zoals uit bovenstaande mag blijken, heeft de Utrechtse afdeling van de Partij voor de Dieren alle reden om deze actie te voeren. En we staan zeker niet alleen in ons protest. Dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life tekenden bezwaar aan tegen de ontheffing en zullen dit op 11 november aanstaande tijdens een hoorzitting motiveren. De petitie 'Stop de kogel voor de zwanen' is inmiddels meer dan 4000 keer getekend.

foto's: Bert van Lingen

Fractievoorzitter Anjo Travaille in gesprek met Utrechters