Motie uitbreiding bijdra­ge­re­geling water­kwa­liteit in de stad aange­nomen


6 februari 2017

Het algemeen bestuur van HDSR heeft de door de PvdD fractie ingebrachte motie aangenomen. De motie pleit voor het voorbereiden van een uitbreiding van de bijdrageregeling stedelijk water. De motie was eerder door onze fractie aangehouden omdat het dagelijks bestuur werkte aan een andere invulling van de bijdrageregeling. Deze invulling bleek echter alleen over wateroverlast te gaan. De fractie van Partij voor de Dieren wil de waterkwaliteit in stedelijk gebied sneller verbeteren. Daarom is onze motie alsnog ingediend, en met meerderheid van stemmen aangenomen.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil eerlijke kostentoedeling

Het Algemeen Bestuur besprak in december 2016 de tarieven voor inwoners, gebouweigenaren en ongebouwd/landbouw voor 2017. Het...

Lees verder

Beloning voor groene tuin  

Waterschap De Stichtse Rijnlanden gaat in overleg met gemeenten bekijken wat de mogelijkheden zijn om mensen met een 'groene'...

Lees verder