Partij voor de Dieren wil eerlijke kosten­toe­deling


6 februari 2017

Het Algemeen Bestuur besprak in december 2016 de tarieven voor inwoners, gebouweigenaren en ongebouwd/landbouw voor 2017. Het waterschap streeft naar kostendekkende tarieven, waarbij iedere categorie voldoende reserves heeft. De reserves van ongebouwd/landbouw zitten in onze begroting ver onder de ondergrens. Onder meer de CU en de PvdD hebben daarom aangedrongen op een verhoging van het tarief voor ongebouwd/landbouw. Dit is door het algemeen bestuur niet overgenomen. In 2017 volgt een fundamentele discussie over kostentoedeling. Onze inzet zal zijn dat de vervuiler betaalt. Dat betekent dat de landbouwsector flink moet betalen, ofwel veel minder moet vervuilen. Wij hopen op het laatste. Wordt vervolgd.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief