Beloning voor groene tuin  


2 juli 2017

Waterschap De Stichtse Rijnlanden gaat in overleg met gemeenten bekijken wat de mogelijkheden zijn om mensen met een 'groene' tuin belastingkorting te geven. Aanleiding hiervoor is een motie van de Partij voor de Dieren die door het bestuur unaniem werd gesteund.

De tegenwoordige tendens is dat veel tuinen betegeld worden en er dus veel verhard oppervlak is waar regenwater niet in kan doordringen. Fractievoorzitter Willem van der Steeg: "Groene tuinen met beplanting zijn niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar kunnen ook de gevolgen van klimaatverandering beter opvangen. Door hevige hoosbuien komt het nu geregeld voor dat de riolering vervuild afvalwater moet overstorten in schoon oppervlaktewater. Groene tuinen
kunnen zelf regenwater opvangen, waardoor er geen schoon hemelwater in het riool terechtkomt en het riool dus minder belast wordt. Daarnaast komt dit schone water dan ook niet onnodig terecht bij de rioolwaterzuivering, wat tot minder kosten leidt. Er kleven dus allerlei voordelen aan een groene tuin. Om dit te stimuleren zouden mensen 'beloond' kunnen worden via een belastingvoordeel."

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief