Jaar­verslag 2021: zaadjes ontkiemen


20 mei 2022

In 2021 waren we nog niet van corona af. Toch boekten we met onze fractie kleine successen, zoals de motie 'duurzame voedselkeuzes' en wordt er steeds meer rekening gehouden met biodiversiteit en bodemdaling, hoewel nog steeds onvoldoende. Met de eerste stappen naar de verkiezingen in 2023 bouwen we ondertussen gestaag door aan een natuur- diervriendelijker waterschap en zaaien we zaadjes die hopelijk in de komende jaren tot mooie dingen gaan leiden. Lees er alles over in ons Jaarverslag 2021.