Motie Vergroening assets als standaard


6 juli 2022

Motie Vergroening assets HDSR

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 6 juli 2022.

Constaterende dat:

- Een goede biodiversiteit van groot maatschappelijk belang is;

- De achteruitgang van de biodiversiteit sneller gaat dan ooit (HDSR tussenbericht uitvoering duurzaamheidsprogramma, maart 2022);

Overwegende dat:

- HDSR met het Plan van aanpak Biodiversiteit bijdraagt aan een versterking van flora en fauna waar het mogelijk is;

- HDSR vele assets heeft zoals zuiveringen, terreinen, gemalen, pompen, machines en gebouwen waarop vergroening mogelijk is;

- HDSR al toepassingen heeft met vergroening van assets zoals op RWZI Utrecht

- Meer inzicht gewenst is om te weten of we onze assets voldoende inzetten voor vergroening en biodiversiteit

Draagt het college op:

- Om met een memo in 2022 inzichtelijk te maken wat HDSR al doet op het gebied van vergroenen van assets ten behoeve van biodiversiteit;

- Om daarbij tevens aan te geven op welke HDSR assets vergroening wel/niet mogelijk is, welke hindernissen er zijn en wat nodig is om vergroening te realiseren.

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Transparantie in biodiversiteit bij peilbesluiten

Lees verder

Motie Van Droge Voeten naar Voldoende Water op Maat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer