Motie Mobi­li­seren 'Ogen en oren' voor VTH


13 mei 2020

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in vergadering bijeen op woensdag 13 mei 2020,

Constaterende dat:

 • ln de visie VTH melding wordt gemaakt van het benutten van 'Ogen en oren' van de omgeving.
 • Verdere digitalisering en ontwikkeling van geografische informatie systemen het steeds makkelijker maken om informatie en kennis te delen.
 • Er goede voorbeelden in Nederland zijn die wij kunnen benutten om de 'Ogen en oren' aanpak uit te werken, zoals Gifklikker {website sinds 2013 waar iedereen terecht kan om zorgen te delen over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen die in de omgeving worden gebruikt) en diverse Citizen Science projecten (b.v. Watermonsters project van de stichting Natuur & Milieu).

Overwegende dat:

 • Ogen en oren' een mooie manier is om concreet invulling te geven aan het concept 'samen
  met' uit het waterbeheerplan Waterkoers 2016-2021.
 • Het benutten van 'Ogen en oren' heeft aangetoond dat met succes een beroep op burgers
  kan worden gedaan.
 • 'Ogen en oren' ln ons beheergebied bij kunnen dragen aan het stimuleren van
  burgerinitiatieven en het ontmoedigen van activiteiten die de waterkwaliteit bedreigen,
  waardoor de algemene beleidsdoelen van HDSR effectiever en efficiënter bereikt kunnen
  worden.

Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden:

 • ln 2020 een plan van aanpak op te stellen om handen en voeten te geven aan de 'Ogen en
  oren' aanpak t.b.v. vergunningverlening, toezicht en handhaving.


En gaat over tot de orde van de dag.


Fractie Partij voor de Dieren, Rene van der Kruk, Merel Hendriks, Anjo Travaille


Status

Verworpen

Voor

PvdD, AWP, CU, 50PLUS

Tegen

WaterNatuurlijk, LNE, VVD, CDA, PvdA, W@I