Motie Hanteren grutto als 6e icoon­soort biodi­ver­siteit


22 december 2021

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 22 december 2021,

Constaterende dat:

  • Populaties weidevogels in het veenweidegebied de afgelopen jaren sterk zijn afgenomen. Het aantal grutto’s is sinds 1990 van ruim 100.000 teruggegaan naar 30.000 vogels in Nederland (Algemene Rekenkamer december 2021).
  • De grutto is door het Nederlandse volk in 2015 gekozen als Nationale vogel.
  • HDSR 5 gidssoorten hanteert die symbool staan voor een goede ecologische toestand op eigen terrein, oever, waternatuur, dijken en hele gebied.
  • Er is geen icoonsoort die gaat over het veenweidegebied waar met name HDSR de kansen van biodiversiteit en weidevogels bepaalt via het gehanteerde peil.

Overwegende dat:

  • HDSR graag bijdraagt aan een goede biodiversiteit in het veenweidegebied.
  • De grutto symbool een herkenbare en juiste indicator is van de ecologische kwaliteit van veenweidegebieden.
  • HDSR het biodiversiteitsbeleid vormgeeft via icoonsoorten.

Draagt het college op:

  • De Grutto toe te voegen aan de door HDSR gehanteerde icoonsoorten voor biodiversiteit, met name in het veenweidegebied en hiervoor net als voor de andere icoonsoorten beleid te formuleren.

Fractie Partij voor de Dieren, Anjo Travaille


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, WaterNatuurlijk, ChristenUnie, W@I, 50PLUS

Tegen

LNE, CDA, PvdA, VVD

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer