Motie bestuurs­voorstel natuur­kwa­liteit Sterke Lekdijk


26 juni 2019

HetAlgemeen Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden invergadering bijeen op 26 juni 2019, ter bespreking van deVaststelling voorkeursalternatief dijkversterking Salmsteke.

Constaterendedat:

  • HDSR op dit moment geen natuurvisie heeft als onderlegger voor het project Sterke Lekdijk;

Overwegende dat:

  • Salmsteke (2 km dijkversterking) 1 van de 6 deelprojecten is van het dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk;
  • Het totale project Sterke Lekdijk vele kilometers omvat (53,7 km) waar tal van mogelijkheden gaan ontstaan de komende jaren om natuurontwikkeling en biodiversiteit te ontwikkelen of mee te koppelen;
  • Het Team Omgevingskwaliteit Sterke Lekdijk in haar advies met betrekking tot 'Salmsteke' adviseert om te werken vanuit een eenduidige natuurvisie die aansluit op de ambities van de provincie;
  • Er m.b.t. natuur diverse uitgangspunten zijn vastgesteld;
  • Natuur veel maatschappelijke meerwaarde heeft.

Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden om:

  • In lijn met het advies van het Team Omgevingskwaliteit Sterke Lekdijk, in samenwerking met de provincie en andere betrokkenen te komen tot een bestuursvoorstel natuurkwaliteit met betrekking tot het project Sterke Lekdijk


Engaat over tot de orde van de dag.


FractiePartij voor de Dieren
MerelHendriks
Renévan der Kruk
AnjoTravaille

Mede indieners:
WaterNatuurlijk, Christen Unie, Partij v/d Arbeid, AlgemeneWaterschapspartij en 50PLUS


Status

Aangehouden

Voor

PvdA, 50PLUS, AWP, PvdD, CU, WN

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Carnivoor? Geef het door!

Lees verder

Motie Inzet HDSR op weg naar nieuwe belastingstelsel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer