Amen­dement Integrale aanpak water­kwa­liteit


7 oktober 2020

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in vergadering bijeen op 7 oktober 2020. Ter behandeling van agendapunt 4.2, inzake Ontwerp KRW-maatregelen en – doelen 2022-2027 t.b.v. opname in ontwerp 3e stroomgebiedbeheerplan Rijn.

Besluit
Om aan de besluitvormingstekst als eerste beslispunt het volgende toe te voegen “
“- Om met het programma Gezond Water te zorgen voor een optimale waterkwaliteit in het gehele beheersgebied van HDSR en het DB hiertoe een maatregelen- en investeringsprogramma uit te laten werken.

Toelichting
Het is transparanter om expliciet te besluiten dat de KRW-maatregelen onderdeel zijn van het programma Gezond Water. Het programma Gezond Water heeft betrekking op het gehele beheersgebied van HDSR en bevat ook maatregelen voor de niet KRW-wateren. Deze maatregelen moeten echter nog worden uitgewerkt.


Ondertekening
Carel Dieperink - fractie Algemene Waterschapspartij
Anjo Travaille - fractie Partij voor de Dieren
Rob van den Hoek - fractie 50PLUS


Status

Verworpen

Voor

AWP, PvdD, 50PLUS, CU

Tegen

WaterNatuurlijk, LNE, VVD, CDA, PvdA, W@I

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer