Amen­dement Ecolo­gische aspecten meewegen in ieder peil­be­sluit


18 december 2019

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, in vergadering bijeen op 18 december 2O19,

Constaterende dat:

  • Peilbesluiten direct en indirect invloed hebben op ecologie en biodiversiteit als gevolg van meer of minder uitspoeling van nutriĆ«nten, verdroging en veranderde fysiologische omstandigheden.
  • Biodiversiteit is niet alleen aan de orde in gebieden met een specifieke ecologische doelstelling, maar overal in ons beheergebied

Besluit:
de tekst van de ontwerp beleidsnota peilbeheer pagina 47, 1e punt bij beleidsuitgangspunten, zijnde:
'ln elk peilbesluit worden de ecologische doelen, de toestand van de waterkwaliteit, evenals de effecten van peilwijzigingen en andere maatregelen hierop, meegenomen in de afweging van het peil.'

Te vervangen door:
'ln elk peilbesluit worden de ecologische aspecten, de toestand van de waterkwaliteit, evenals de effecten van peilwijzigingen en andere maatregelen hierop, meegenomen in de afweging van het peil.'

En daarnaast de tekst op pagina 17, punt Vll, zijnde:
'In elk peilbesluit worden de ecologische doelen, de toestand van de waterkwaliteit, evenals de effecten van peilwijzigingen en andere maatregelen hierop, meegenomen in de afweging van het peil [F09]'

Te vervangen door:
'ln elk peilbesluit worden de ecologische aspecten, de toestand van de waterkwaliteit, evenals de effecten van peilwijzigingen en andere maatregelen hierop, meegenomen in de afweging van het peil [F09]'

Fractie Partij voor de Dieren
Anjo Travaille


Status

Aangenomen

Voor

50PLUS, LNV, CDA, PvdA, WN, CU, W@I, AWP, PvdD

Tegen

VVD

Lees onze andere moties

Amendement Evenwichtige peilafweging

Lees verder

Motie Besluitvormingstraject waterkwaliteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer