Bijdrage Zuive­rings­visie 2050


9 maart 2022

Wij zullen instemmen met de Zuiveringsvisie 2050 met daarin de drie sporen en routekaarten, en de programmatische aanpak.

De visie is in lijn met het Waterbeheerprogramma, de Duurzaamheidsvisie en het streven naar een Toekomstbestendig Watersysteem.

Met de omgevingspartners en de kennis en ervaring van andere waterschappen kunnen we meer waarde uit de waterketen halen.

Digitalisering zal hierbij een belangrijke ondersteunende rol spelen.

We doen het stroomopwaarts, adaptief en circulair met oog voor de draagkracht van de aarde.

Het zal leiden tot minder schade voor klimaat, natuur en milieu en zal ook beter zijn voor ecologie en biodiversiteit.

Hoe mooi is het dat de effluentkwaliteit, als gekozen wordt voor lozing, de waterkwaliteit verbetert!