Bijdrage Regionale Veenweide Strategie


9 maart 2022

3.3 Instemmen met RVS

(Voorzitter, dank voor uw inleiding mbt Oekraïne en IPCC.)

Het AB heeft een kader stellende en controlerende taak. Wij moeten erop toezien dat wat HDSR doet onze leefomgeving echt beter maakt. Op korte en lange termijn. Wij moeten zorgen dat HDSR een verstandige, duurzame, stroomopwaartse koers hanteert zoals we hebben afgesproken.

Voor een beoordeling van de RVS maak ik graag een vergelijking met een andere meervoudige opgave: Stel dat je woont in een huurflat. De onderburen spelen dagelijks piano, daar wordt je helemaal gek van. Je partner wil zo graag een tuin want ze wil graag bloemen en vogels zien. De kinderen slaan elkaar het hoofd in omdat ze nog steeds op die kleine kinderkamer zitten, en de buren rechts willen dat je de kat binnen houdt want die poept op hun balkon.

Heel veel opgaven komen samen, er moet iets gebeuren. Wat te doen? Ik denk dat je dan zelf initiatief neemt, diverse maatregelen zou overwegen, inclusief een mogelijke ruimtelijke oplossing namelijk een verhuizing.

Maar bij de RVS doen we het helemaal anders. We wachten tot de verhuurder, bottum-up zegt dat hij energie heeft om iets te doen. Daarbij stellen we vooraf vast dat we hoe dan ook blijven wonen waar we wonen en dat we graag voor 2030 90% van het huis isoleren met een experimenteel buizensysteem. Klaar!

Bij de RVS komen we alleen bottem-up in actie daar waar energie zit bij de boeren, we wegen de veelheid aan opgaven zoals bodemdaling, CO2, N problematiek en afbouw van de veestapel, biodiversiteitsverlies, waterkwaliteitsproblemen, energietransitie, klimaatadaptatie (met het IPCC rapport), behoefte aan recreatie, tekort aan woningen, boeren zonder opvolger vooral niet integraal af. En we zeggen vooraf dat er maar 1 oplossing voor dit gebied en alle opgaven is: al het landbouwgebied blijft landbouw, 90% met een pijp in de grond en 10% met een iets andere teelt. Dat is een strategie met de grootst mogelijke oogkleppen op.

Wij hebben 5 punten en vragen:

  1. Vorige maand werd bekend dat de aanpak van N problematiek ervoor zorgt dat er de komende 7 jaar 30 % minder vee zal zijn in Nederland (AWP/WN). Er komt veel geld vrij voor laten stoppen van veeteeltbedrijven. Daarnaast stoppen dagelijks boerenbedrijven, ook in ons gebied, omdat ze geen opvolger hebben. Hoe spelen wij in op dergelijke ontwikkelingen in de RVS?
  2. Het waterschap gaat niet over ruimtelijke keuzes horen we vaak. Maar heeft HDSR geprobeerd om de provincie te bewegen om ook het veranderen van ruimtelijke functies in de RVS te krijgen? Als dat zo is, waarom is dat dan niet gelukt?
  3. Het effect van onderwaterdrainage kennen we niet en wordt daarom onderzocht in diverse pilots. We weten nog niet welk effect er zal zijn, toch is al bepaald dat 90% van het gebied voorzien wordt van onderwaterdrainage. Wat doen we als het toch niet voldoende werkt? Als we na 2030 verder willen dat 50% remming van bodemdaling, weten we dan zeker dat de onderwaterdrainage geen miljoenen verslindende desinvestering is?
  4. Doel 4 van de RVS stelt dat we streven naar een vitale landbouwsector met een gezond toekomstperspectief. Het is natuurlijk prima als de landbouw op een duurzame manier kan voortbestaan in ons gebied, maar waarom is dit een expliciete doelstelling in een plan van provincie en HDSR? Dat doen we toch ook niet voor andere sectoren zoals logistiek, horeca en recreatie? Daarom onze vraag: Moet HDSR formeel de landbouw helpen om een goede boterham te verdienen zoals staat in de RVS?
  5. Uitgangspunt van het plan is dat de landbouw echt duurzaam wordt. Dat gaat niet vanzelf. Hoe gaat dit gerealiseerd worden? Wie controleert dat en wat zijn de consequenties als bedrijven niet overschakelen?