Bijdrage Voor­jaarsnota HDSR 6 juli 2016


6 juli 2016

Voorzitter,

Ik had het met u vandaag willen hebben over de muskusrat. Ik zeg ‘had’, want nadat mijn bijdrage gereed was, heb ik gisteren besloten om dat toch niet te doen, en heb ik er iets geheel nieuws van gemaakt. Ik hoop voorzitter, dat u nu niet al te teleurgesteld bent, want uit mijn eerdere periode bij HDSR heb ik onthouden, dat de muskusrat zo ongeveer het meest geliefde onderwerp was tussen ons beiden. Wees daarom niet bezorgd. De vervallen bijdrage staat immers netjes opgeslagen op de computer en op een later moment zal ik hem van stal halen, en hoop ik met u van gedachten te wisselen over hoe we zo diervriendelijk mogelijk met dit prachtige diertje om kunnen gaan. Want, voorzitter, nog los van de enorme sloot geld die de bestrijding kost: Dat het diervriendelijker moet, is evident!

Voorzitter, de rode lijn van onze fractie is vandaag waterkwaliteit. Alles en iedereen is gebaat bij schoon en veilig water. De natuur, de dieren in de natuur en, niet in de laatste plaats, de mens. De kwaliteit van ons water wordt echter nog altijd bedreigd. Het advies van de Europese Commissie luidde vorig jaar al dat Nederland meer moet doen om de vervuiling tegen te gaan. Overbemesting en het veelvuldig gebruik van landbouwgif zijn twee factoren die ook door de Adviescommissie Water worden genoemd en die een negatieve impact hebben op de
waterkwaliteit. Zonder die factoren aan te pakken, blijft het dweilen met de kraan open.

Onder het motto dat beelden soms veel meer zeggen dan woorden, zou ik mijn resterende spreektijd willen benutten voor het tonen van een kort filmpje. En daarna zou ik nog een slotopmerking willen plaatsen. Het filmpje is gemaakt door Bart Specken, Senior Ecoloog bij Waternet, en is getiteld: Onderwater in Utrecht. Voorzitter, de heer Travaille zal straks bij de Voorjaarsnota spreken over waterkwaliteit in algemene zin, en over waterkwaliteit in de context van stedelijk waterbeheer. Mijn oproep is dan ook, of u bij de woorden van de heer Travaille de net getoonde beelden op uw netvlies wilt bewaren.

Voorzitter, ik zou willen eindigen met een citaat van Lao-Tse, een chinees filosoof die leefde rond 600 voor Christus:

"De mens die in harmonie leeft met de natuur, is helder als water."

Dank u wel.

Willem van der Steeg, Partij voor de Dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer