Bijdrage Vast­stellen peil­be­sluit Zegveld


22 december 2021

Voorzitter,

We zien bij dit peilbesluit een afweging, en dat is al heel wat. Biodiversiteit en co2-uitstoot zijn meegenomen. Door middel van een aantal varianten wordt een variant gekozen die hierop het meest gunstige effect heeft. En er is een participatieproces geweest.

De conclusie: de biodiversiteit blijft zoals ‘ie is (naast een aantal ingrepen met positieve impact naast het peilbesluitproces). En de bodemdaling, daar zien we een plusje, maar of we daarmee de 50% in 2030 gaan halen, is maar zeer de vraag. Met 50cm drooglegging naar 45cm, en een lange termijndoel van 40cm in 2050, dat lijkt niet veel. En daarmee wil ik meteen zeggen, we weten het gewoon niet, maar die discussie hebben we bij het vorige agendapunt al uitgebreid gehad.

Het landschap blijft ondertussen gedomineerd door veeteelt. Dus peil volgt functie, tot aan het volgende peilbesluit over 10 a 15 jaar. En natuurlijk, koeien in de wei zijn een nostalgisch, hartverwarmend beeld, maar het is een niet duurzaam systeem, en het is de vraag of gezinnen er hun brood mee kunnen blijven verdienen.

Functieveranderingen zijn dus onvermijdelijk. Hoe eerder je dat beseft, en hoe eerder je ze in gang zet, hoe minder gedoe het oplevert in de maatschappij, en wie weet, is het ook wel goedkoper. Anticiperen dus. Of stroomopwaarts. En stroomopwaarts, dat zijn de peilbesluiten niet. Een peilbesluit zou veel beter als integraal gebiedsproces opgepakt kunnen worden. We begrijpen van de hoogheemraad dat dit begin volgend jaar behandeld gaat worden, zodat we er daar uitgebreid op in kunnen gaan.

Interessant voor jou

Bijdrage Vaststellen WBP 2022-2027

Lees verder

Bijdrage Zuiveringsvisie 2050

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer