3.3 Wijziging peil­be­sluit de Tol- en deel­gebied Portengen – laag


21 december 2022

Een uitgebreid stuk, waar ook een behoorlijk participatietraject achter zit, dus dat ziet er goed uit.

Maar nu ter zake. We hebben te maken met een enorme klimaatopgave, binnen enkele jaren moet onze uitstoot naar 0 gaan willen we een leefbare aarde houden. Dat betekent een maximale inspanning, ieder peilbesluit weer. En niet, zoals nu het geval, streven naar een uitstootvermindering van 50% in alleen dit peilgebied, met ’t gegeven dat we voor 2030 niet overal die 50% kunnen gaan halen als we op deze wijze doorgaan. Dus dan is de vraag aan de hoogheemraad, gaat dit peilbesluit helpen om in 2030 waterschapsbreed de 50% uitstootvermindering te halen?

De afgelopen weken hebben we ook drie woorden gehoord, uitgesproken door het kabinet, die denk ik bij ons allen blijven resoneren, namelijk bodem & water sturend. Daarbinnen wordt de ambitie uitgesproken om een peil te hebben tussen de 20 en 40 cm. Het waterschap kiest hier voor die uiterste grens van 40cm. Dan lijkt ’t erop dat we hier weer een gevalletje ‘peil volgt functie’ hebben. Sterker nog, zo staat ’t er letterlijk: ‘Het voorgestelde peil is toegesneden op de aanwezige belangen en functies in het gebied’.

Die belangen zitten niet bij het klimaat. En ook niet bij de woningeigenaren, die veelvuldig zienswijzen hebben ingediend en die het waterschap weg wuift met het idee dat ’t hun eigen risico is.

’t enige belang dat ik zie is de wederom de vee-industrie. Waarbij wordt gezegd, we móeten wel naar 40cm ivm uitspoeling.

Voorzitter we hebben hier de kans om iets te doen met die 30cm waar hier al een tijdje sprake van is. Eén van de urgumenten voor onderwaterdrainage is dat waterpeil verder te verhogen, naar bijv. 20cm. In plaats daarvan wordt gekozen voor 40cm. Een gemiste kans. En, om even een collega te citeren, wat mij betreft zit daar te weinig toekomst in.

Interessant voor jou

3.2 Grootonderhoudsplan Regionale Waterkeringen 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer