Vragen over congestie op het elek­tri­ci­teitsnet van Utrecht irt de RES (1.0)


Indiendatum: 12 okt. 2021

Geachte college,

Ik heb de volgende schriftelijke vragen ingevolge van Artikel 40 van het reglement van orde. Kent u het artikel 'Elektriciteitsnet in Utrecht kan geen nieuwe zonne- en windparken meer aan' op NU.nl? [https://www.nu.nl/economie/616...]

Wat betekent dit met betrekking tot de RES (1.0) en de ambities die HDSR heeft met betrekking tot de opwekking van duurzame energie?

groet,

René van der Kruk.

Partij voor de Dieren

Indiendatum: 12 okt. 2021
Antwoorddatum: 26 okt. 2021


Vraag: Kent u het artikel 'Elektriciteitsnet in Utrecht kan geen nieuwe zonne- en windparken meer aan' op Nu.nl? [https://www.nu.nl/economie/616...]

Antwoord: Wij kennen het artikel.

Vraag: Wat betekent dit met betrekking tot de RES (1.0) en de ambities die HDSR heeft met betrekking tot
de opwekking van duurzame energie?

Antwoord: TenneT gaf begin september 2021 aan dat van het hoogspanningsnet van Gelderland en
Flevoland de grens is bereikt om elektriciteit terug te leveren aan het landelijke hoogspanningsnet. Dit geldt
nu ook voor het TenneT hoogspanningsnet in Utrecht, wat onderdeel uitmaakt van het gedeelde
hoogspanningsnet van de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht. De hoogspanningsstations en -
verbindingen in dit gebied zitten aan hun maximale grens van wat kan worden getransporteerd voor
teruglevering, rekening houdend met de afgesproken projecten met hun gecontracteerde
transportcapaciteit. De congestie ontstaat door teruglevering van lokaal opgewekte energie op het net.

Deze aankondiging van congestie in Utrecht betekent:
• Nieuwe initiatieven voor duurzame opwek van zowel bestaande als nieuwe klanten die vanaf 12
oktober een aanvraag doen voor transportcapaciteit voor teruglevering groter dan 3 x 80 Ampère
kunnen we geen teruglevercapaciteit bieden. Geen wijziging voor klanten met wie Stedin al een
overeenkomst heeft voor transportcapaciteit voor teruglevering.
• Klanten met een kleinverbruikaansluiting t/m 3x80 Ampère kunnen gewoon energie blijven
terugleveren op het elektriciteitsnet en ook nieuwe aanvragen doen.
• Voor de RES-ambities in Foodvalley, Amersfoort en U16 vormt de planning van TenneT een
kritisch pad om de gestelde ambities in 2030 te kunnen halen. Integrale samenwerking is dan ook
noodzakelijk om werkzaamheden te kunnen versnellen en het vrij komen van nieuwe
transportcapaciteit zo efficiënt mogelijk te benutten.

Gevolgen HDSR

Voor de huidige projecten van HDSR heeft de nieuwe situatie geen gevolgen. Wat de effecten op toekomstige energieprojecten zijn, zal in samenwerking met de RES U16 partners (waaronder STEDIN) worden uitgezocht. Zodra meer duidelijk is, wordt het AB door het college hierover geïnformeerd.

Interessant voor jou

Vragen over Hengelwedstrijd gemeente Utrecht

Lees verder

Vragen over dieren in straatkolken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer