'Flower Power' op dijken Stichtse Rijn­landen


6 juli 2016

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft unaniem een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen die vraagt om ecologisch beheer op alle dijken. Uit veldonderzoek van de Universiteit van Wageningen blijkt namelijk dat 'meer bloemen op de dijk' goed is voor de biodiversiteit en voor de veiligheid van dijken.

Dijken zien er tegenwoordig veelal hetzelfde uit: strak en groen. Wetenschappers van de Wageningen Universiteit deden drie jaar onderzoek naar de relatie tussen botanische diversiteit en dijkerosie. De conclusie: We moeten terug naar vroeger, toen de taluds nog rijk waren aan plantensoorten. Planten maken onze dijken steviger. De veiligheid neemt namelijk toe, doordat het wortelgestel van soorten zoals margriet, veldzuring en knoopkruid voorkomen dat de dijk erodeert. Dijken worden zwakker naarmate de soortenrijkdom van grasland erop afneemt, en niet een klein beetje. De biologen spreken van een “dramatische verhoging'' van erosie en slijtage, als er maar één soort gras groeit op de dijk.

Willem van der Steeg, fractievoorzitter PvdD: “Wij zijn voorstander van meer ‘flower power' op de dijk. Dat is niet alleen goed voor de veiligheid, maar ook bijvoorbeeld vlinders en bijen profiteren hiervan.” Het waterschap zal naar aanleiding van de motie van de Partij voor de Dieren op alle dijken beheer toepassen wat de biodiversiteit bevordert, tenzij de locatie het niet toelaat omwille van onder andere technische of financiële redenen.