Bijdrage krediet­aan­vraag oevers GHIJ icm RWK deel Willeskop


5 oktober 2022

Dank voor het toevoegen van het ambitie document aan de stukken bij dit agendapunt. Die hadden we natuurlijk graag eerder gezien bij het SKK. Wat mij opvalt in het document uit 2018, is dat natuur er eigenlijk maar een hele beperkte rol speelt. Recreatie en cultuurhistorie vormen de belangrijkste peilers voor de IJssel, ecologie en biodiversiteit lijken slechts een decor te vormen. Typisch is ook dat het grootste deel van de IJssel en haar uiterwaarden geen deel uitmaakt van het NatuurNetwerkNederland, terwijl dit een belangrijke ecologische lijn en verbinding in het landschap van west Nederland is.

Om hier toch enigszins tegenwicht aan te bieden, en in lijn te brengen met de doelen van deze coalitie op het gebied van ecologie en biodiversiteit, krijgen we dan ook graag van de hoogheemraad de toezegging om daar waar mogelijk natuurvriendelijke oevers aan te leggen, wanneer dit niet past, dat er fauna-uittreed-plaatsen worden aangebracht langs de kades, en de uiterwaarden en dijken zoveel mogelijk biodivers in te richten.

Misschien kan met deze toezegging de IJssel op termijn alsnog uitgroeien tot een belangrijke ecologische ruggengraad binnen west Nederland en binnen ons waterschap.

Resultaat:

Bevestiging van de Hoogheemraad dat er in tegenstelling tot het document uit 2018, nu een veel grotere focus ligt op ecologie.

Interessant voor jou

Bijdrage Toekomstbestendig Watersysteem

Lees verder

3.1 2e Begrotingswijziging

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer