Motie Dieren­wel­zijn­por­te­feuille


25 maart 2009

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in vergadering bijeen op 25 maart 2009,

  • kennis genomen hebbende van, het Ontwerp-Collegeprogramma en de portefeuilleverdeling van het Dagelijkse Bestuur;
  • constaterende dat, dierenwelzijn in zowel het Ontwerp-Collegeprogramma als bij de portefeuilleverdeling van het Dagelijkse Bestuuur geen eigen plek heeft gekregen;
  • overwegende dat, de uitvoering van veel waterschapstaken direct of indirect grote gevolgen kunnen hebben voor het dierenwelzijn;
  • Spreekt uit dat, het wenselijk is een hoogheemraad verantwoordelijk te maken voor dierenwelzijn als één van zijn aandachtspunten,

en gaat over tot de orde van de dag.

W.van der Steeg
Partij voor de Dieren

J.Verweij
Christen Unie

P.M. Terpstra
Waterschap@Inwonersbelangen


Status

Overgenomen

Voor

PartijvoordeDieren, ChristenUnie, Waterschap@Inwonersbelangen

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer