Nieuws

Beloning voor groene tuin  

02-07-2017
Waterschap De Stichtse Rijnlanden gaat in overleg met gemeenten bekijken wat de mogelijkheden zijn om mensen met een 'groene' tuin belastingkorting te geven. Aanleiding hiervoor is een motie van de Partij voor de Dieren die door het bestuur unaniem werd...

Partij voor de Dieren wil eerlijke kostentoedeling

06-02-2017
Het Algemeen Bestuur besprak in december 2016 de tarieven voor inwoners, gebouweigenaren en ongebouwd/landbouw voor 2017. Het waterschap streeft naar kostendekkende tarieven, waarbij iedere categorie voldoende reserves heeft. De reserves van...

Agrarisch ecologisch waterbeheer in de praktijk

01-09-2016
Op 1 september bezocht PvdD bestuurslid Anjo Travaille de praktijkdag voor ecologisch slootschonen en baggerspuiten. Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen organiseerde de bijeenkomst in samenwerking met onder meer de weidevogelbescherming en...

'Flower Power' op dijken Stichtse Rijnlanden

06-07-2016
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft unaniem een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen die vraagt om ecologisch beheer op alle dijken. Uit veldonderzoek van de Universiteit van Wageningen blijkt namelijk dat 'meer bloemen op de dijk'...

Zorgen over drugs en medicijnen in het water

14-06-2016
De fractie van de Partij voor de Dieren van De Stichtse Rijnlanden heeft van het college de toezegging gekregen dat men niet alleen gaat onderzoeken of medicijnresten een gevaar voor de waterkwaliteit vormen, maar men betrekt ook drugsrestanten hierbij....

PvdD leden helpen bij het waarborgen van doelmatigheid van HDSR

17-03-2016
Het waterschap heeft een auditcommissie en een gemeenschappelijke rekenkamer. De auditcommissie ondersteunt het algemeen bestuur bij de afhandeling van de financiële jaarcyclus inclusief de daarbij behorende administratieve organisatie. René van der...

HDSR wellicht eerste Fair Trade waterschap

16-03-2016
Tijdens de behandeling van het nieuwe Waterbeheerplan 'Waterkoers' heeft Partij voor de Dieren waterschapper Willem van der Steeg de toezegging gekregen dat onderzocht gaat worden of De Stichtse Rijnlanden het eerste Fair Trade waterschap kan worden...

Waterparels moeten behouden blijven

16-03-2016
Bij de behandeling van het nieuwe Waterbeheerplan 'Waterkoers' van De Stichtse Rijnlanden heeft Partij voor de Dieren-waterschapper Willem van der Steeg het verzoek gedaan om de zogenaamde waterparels ook in het plan op te nemen. Dit verzoek is...

 
Volgende pagina