Anjo Travaille


Frac­tie­voor­zitter

Anjo Travaille is opgeleid als milieukundig ingenieur en als cognitief psycholoog. Hij is vijftien jaar consultant, procesmanager en lijnmanager geweest bij internationale adviesbureaus. Anjo is deskundige op het gebied strategische keuzes in waterbeheer, gebiedsontwikkeling en milieu. Vanuit zijn eigen bureau Bovenkamers adviseert hij sinds 2010 overheden en bedrijven over duurzame gedragsbeïnvloeding, bijvoorbeeld bij energiebesparing. Anjo was van mei 2014 tot maart 2015 duo commissielid (Commissie Systeem, Kwaliteit en Keten). In maart 2015 is hij gekozen als algemeen bestuurslid. Anjo Travaille is aanspreekpunt voor de Commissie, Bestuur, Middelen en Zuivering. Anjo Travaille woont in de Vogelenbuurt in Utrecht.

Contact: anjo.travaille@bovenkamers.nl, tel: 06-29098289

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws