Willem van der Steeg


Willem van der Steeg is al sinds 2005 in verschillende hoedanigheden actief voor de Partij voor de Dieren. Na eerst een tijdlang communicatie te hebben verzorgd voor de werkgroep Utrecht (de voorloper van de afdeling Utrecht), werd hij commissielid en beleidsmedewerker bij de Utrechtse Statenfractie. Hij heeft als beleidsmedewerker de Utrechtse provinciale politiek goed kunnen volgen en heeft daardoor zijn kennis over dierenwelzijns-, natuur- en milieuproblemen verder opgebouwd. Van der Steeg vertegenwoordigde, totdat hij Statenlid werd, de Partij voor de Dieren in het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Daar heeft hij veel mooie resultaten geboekt. Zo is er meer aandacht gekomen voor alternatieven voor de muskusrattenjacht. De afgelopen jaren was hij Statenlid bij de provincie Utrecht, waar hij talrijke moties en andere initiatieven aangenomen heeft weten te krijgen. Na zijn termijn als Statenlid is hij nu terug als vertegenwoordiger van de Partij voor de Dieren binnen het waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. "Er valt nog veel te verbeteren op het gebied van dierenwelzijn in Nederland. Dieren komen in de politiek vaak op de laatste plaats en moeten het afleggen tegen bijvoorbeeld economische motieven. De Partij voor de Dieren gaat er alles aan doen om daar een eind aan te maken", aldus Van der Steeg.

Contact: w.vandersteeg@partijvoordedieren.nl, tel: 06-27491017